หมวดหมู่:ซิงเกิลในปี พ.ศ. 2537

หมวดหมู่นี้สำหรับเพลงที่ออกเป็นซิงเกิลในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)