นายสุชีน เอ่งฉ้วน เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สุชีน เอ่งฉ้วน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (42 ปี)
จังหวัดกระบี่
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

สุชีน เอ่งฉ้วน เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรของนายอาคม เอ่งฉ้วน สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร และปริญญาโท สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานการเมืองแก้ไข

สุชีน เอ่งฉ้วน ประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีในจังหวัดกระบี่ และเป็นประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดกระบี่ ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554[1] เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข