สีหตู (แก้ความกำกวม)

สีหตู (อังกฤษ: Thihathu; พม่า: သီဟသူ) เป็นอิสริยยศของเจ้านายพม่าหลายพระองค์ และอาจหมายถึง

กษัตริย์แก้ไข

พระราชวงศ์แก้ไข