สีหตูแห่งพุกาม

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สีหตู (แก้ความกำกวม)

สีหตูแห่งพุกาม (พม่า: သီဟသူ, ออกเสียง: [θìha̰θù]; รู้จักในพระนาม มินยิน , ? – 1256) ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง แห่ง อาณาจักรพุกาม ของ พม่า ระหว่าง ค.ศ. 1251 ถึง 1256 พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่จากทั้งหมด 2 พระองค์ของ พระเจ้าอุซะนา เมื่อพระราชบิดาสวรรคตระหว่างออกล่าสัตว์เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1256 อัครมหาเสนาบดีนาม ราซะทินจานแห่งพุกาม ได้กดดันขุนนางในราชสำนักให้ยกราชบัลลังก์ให้กับพระอนุชาของเจ้าชายสีหตูขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อเป็น พระเจ้านรสีหบดี ขณะที่เจ้าชายสีหตูถูกจับสำเร็จโทษหลังจากนั้นไม่นาน