สัณหพจน์ สุขศรีเมือง

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง (เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2516) เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร[1]สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สมัย

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 (47 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางสาวพีรภาว์ เทียมไพศาล

ประวัติแก้ไข

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 เป็นบุตรของนายประเสริฐ และ นางพร้อม สุขศรีเมือง[2] สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฏหมาย มหาวิทยารามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2550[2] สมรมกับ นางสาวพรีภาว์ เทียมไพศาล มีบุตร-ธิดา 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

ก่อนหน้าที่สัณหพจน์ สุขศรีเมืองจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น สัณหพจน์เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอส.เบลท์ จำกัด อดีตเลขาของนายสมคาด สืบตระกูล รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาทนายความอดีตที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดมีนบุรี รวมถึงเคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งในปั พ.ศ. 2556 สังกัดอิสระ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

สัณหพจน์ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ โดยสามารถเอาชนะวิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส. 8 สมัย จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข