สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ ทรงเป็นสุลต่านองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และยังทรงเป็นสุลต่านบรูไนพระองค์แรกที่ทรงพระอิสริยยศเป็นยังดีเปอร์ตวน (สมเด็จพระราชาธิบดี) พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ ประเทศอังกฤษ และได้รับการสถาปนาเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อปี พ.ศ. 2504 พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ทรงเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ฮัสซานัล โบลเกียห์
Brunei Sultan Hassanal Bolkiah 2019 (cropped).jpg
สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ในปี 2562
สุลต่านและยังดีเปอร์ตวนแห่งบรูไน
ครองราชย์4 ตุลาคม 2510 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้าสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3
นายกรัฐมนตรีบรูไน
ระหว่าง1 มกราคม 2527 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
คู่อภิเษกสมเด็จพระราชินีซาเลฮา (2508–ปัจจุบัน)
ชายามาเรียม อับดุล อาซิซ (2525–2546)
อัซรีนัซ มัซฮาร์ (2548–2553)
พระราชบุตร12 พระองค์
พระนามเต็ม
ฮัจญี ฮัสซานัล บลกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์
พระราชบิดาสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3
พระราชมารดาเจ้าหญิงดามิต
พระราชสมภพ15 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 (75 พรรษา)
บันดาร์เซอรีเบอกาวัน บรูไน
ศาสนาอิสลามซุนนี
ลายพระอภิไธย

พระราชกรณียกิจแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลฮิส มาเจสตี
การขานรับยัวร์ มาเจสตี
ลำดับโปเจียม1
  • ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นมกฎราชกุมารแห่งบูรไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2504
  • เป็นพระประมุขแห่งรัฐ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้นำทางศาสนาอิสลามแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน
  • ทรงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

พระมเหสีแก้ไข

ทรงอภิเษกสมรสกับพระมเหสี 3 พระองค์ ได้แก่

  1. สมเด็จพระราชินีรายาอิสตรี เป็งงีรัน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา (Her Majesty Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha of Brunei Darussalam) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2489 ณ บันดาร์เซอรีเบอกาวัน ทรงอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 กับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียห์ (ขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร) ทรงศึกษาด้านภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และการศาสนา ณ พระราชวังดารุลฮานา (Istana Darul Hana) จากนั้นทรงศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมสตรีรายาอิสตรี (Raja Isteri) ณ บันดาร์เซอรีเบอกาวัน มีพระราชโอรส 2 พระองค์ พระราชธิดา 4 พระองค์
  2. พระมเหสีเป็งงีรัน อิสตรี ฮัจญะห์ มาเรียม มีพระราชโอรส 2 พระองค์ พระธิดา 2 พระองค์ (ทรงหย่าเมื่อปี 2546)
  3. อัซรีนาซ มาซาร์ ฮาคิม อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ประเทศมาเลเซีย มีพระราชโอรส 1 พระองค์ พระราชธิดา 1 พระองค์ (ทรงหย่าเมื่อปี 2553)

พระราชทรัพย์แก้ไข

ทรงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก [1] ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระองค์ได้พระราชทานเงินจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมี ดาโต๊ะ ดาพูกา ฮัจญี คามิส บิน ฮัจญี ทามิน เป็นตัวแทนมอบผ่านทาง ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระมหากษัตริย์แห่งบรูไน โดย NationChannel". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-06-29. สืบค้นเมื่อ 2007-06-11.
  2. กรุงเทพธุรกิจ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 8444. วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554. หน้า 16
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน ๗ ราย, เล่ม ๑๐๕, ตอน ๑๘๙ ง, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑. หน้า ๘๔๗๑

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ถัดไป
สุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดีนที่ 3    
สุลต่านแห่งบรูไน
(5 ตุลาคม พ.ศ. 2510 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในราชสมบัติ