เจ้าชายอับดุล มุนตากิมแห่งบรูไน

เจ้าชายอับดุล มุนตากิม (อังกฤษ: Abdul Muntaqim) เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกใน เจ้าชายอัลมุห์ตาดี บิลละห์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน กับ เจ้าหญิงซาระห์แห่งบรูไน ทรงเป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ กับ สมเด็จพระราชินีซาเลฮาแห่งบรูไน ทรงอยู่ในลำดับที่ 2 ในการสืบราชสันตติวงศ์แห่งบรูไน ถัดจากพระราชบิดา

เจ้าชายอับดุล มุนตากิมแห่งบรูไน
Abdul Muntaqim.jpg

พระนามเต็ม อับดุล มุนตากิม อะบิน ฮาจา อัลมุห์ตาดี บิลละห์
พระอิสริยยศ เจ้าชายแห่งบรูไน
ราชวงศ์ บลกียะห์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 (13 ปี)
บันดาร์เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไน
พระราชบิดา เจ้าชายอัลมุห์ตาดี บิลละห์ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไน
พระราชมารดา เจ้าหญิงซาระห์แห่งบรูไน

อ้างอิงแก้ไข