สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู

สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู (อังกฤษ: Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรซูลู พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ตามราชประเพณี ไม่ได้เป็นประมุขแห่งรัฐ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน พระบิดาของพระองค์ พระองค์สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าเคตช์วาโย พระมหากษัตริย์แห่งซูลูพระองค์สุดท้าย

สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู
Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu.jpg

พระปรมาภิไธย กูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกวาซูลู-เนทัล
ราชวงศ์ ราชวงศ์ซูลู
ครองราชย์ 17 กันยายน พ.ศ. 2512
รัชกาล 50 ปี 123 วัน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2491
พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน