รายพระนามพระมหากษัตริย์ซูลู

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หัวหน้าเผ่าแห่งซูลู (ca. 1727–1816) แก้ไข

  • มงกูนี
  • มาลานเดลา คาลูซูมานา
  • ซูลู คานโทม เบลา
  • กูมีเด คาซูลู
  • หปุนกา คากูมีเด
  • มาเกบา กากุมเด (ca. 1667 – ca. 1745), son of Gumede, chief of the Zulu clan from ca. 1727 to ca. 1745
  • ดาบา, son of Mageba, chief of the Zulu clan from ca. 1745 to 1763
  • จามา กันดาบา (ca. 1757–1781), son of Ndaba, chief of the Zulu clan from 1763 to 1781
  • เซนซานโกมา (ca. 1762–1816), son of Jama, chief of the Zulu clan from 1781 to 1816

พระมหากษัตริย์ซูลู (1822–ปัจจุบัน) แก้ไข

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซูลู แก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  ชากาซูลู 1816 1828
  ดิงกาเน 1828 1840
  มพันเด 1840 1872
  เคตช์วาโย 1872 1879

พระมหากษัตริย์แห่งซูลูแลนด์ แก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  สมเด็จพระราชาธิบดีเคตช์วาโย คามพันเด 1883 1884
  สมเด็จพระราชาธิบดีดีนูซูลู คาเคตช์วาโย 1884 1913
  สมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู 1913 1933
  สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน 1948 1968
  สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู 1968 2021
สมเด็จพระราชาธิบดีมิซูซูลู ซูลู 2021 ยังอยู่ในราชสมบัติ