สมเด็จพระราชินีมันต์ฟอมบี ดลามินีแห่งซูลู

สมเด็จพระราชินีมันต์ฟอมบี ดลามินีแห่งซูลู (อังกฤษ: Her Majesty Queen Mantfombi Dlamini) (พระนามาภิไธยเดิม:เจ้าหญิงมันต์ฟอมบีแห่งเอสวาตินี) เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี 2499 ณ ประเทศเอสวาตีนี โดยเป็น 1 ในพระราชธิดาของ สมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตีนี และเป็น 1 ใน พระเชษฐภคินีใน สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู ในปี 2516 ขณะพระองค์มีพระชันษาเพียง 17 ปี โดยพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระอัครมเหสี ถึงแม้พระราชสวามี จะทรงมีพระมเหสีอีก 5 พระองค์ โดยทั้ง 2 มีพระราชโอรส-ธิดารวม 8 พระองค์ คือ

  1. สมเด็จพระราชาธิบดีมิสซูซูลู ซูลู
  2. เจ้าฟ้าหญิงนตันโยเดซิเว ซูลู
  3. เจ้าฟ้าชายโนมโคซี ซูลู
  4. เจ้าฟ๋าหญิงบุโคซิเบโว ซูลู
  5. เจ้าฟ้าชายบัมบินเดวู ซูลู
  6. เจ้าฟ้าชายลันเกโล ซูลู
  7. เจ้าฟ้าชายมันเดซเว ซูลู
  8. เจ้าฟ้าชายซิมันกเย ซูลู
สมเด็จพระราชินีมันต์ฟอมบี ดลามินีแห่งซูลู
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งซูลู
ดำรงตำแหน่ง24 มีนาคม พ.ศ. 2564 – 29 เมษายน พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู
ถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีมิซูซูลู ซูลู
สมเด็จพระอัครมเหสีแห่งซูลู
ดำรงพระยศพ.ศ. 2520 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีโทโมซิเล เจซันกานี กานดวานดเว
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู
พระราชบุตรพระโอรส-ธิดา 8 พระองค์
พระนามาภิไธย
มันต์ฟอมบี ดลามินี
ราชวงศ์ราชวงศ์ซูลู
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีซอบูซาที่ 2 แห่งเอสวาตีนี
พระราชสมภพ2499
ประเทศเอสวาตีนี
สวรรคต29 เมษายน พ.ศ. 2564 (65 ปี)

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แก้ไข

ภายหลังสมเด็จพระราชาธิบดี เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สิริพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยนายกรัฐมนตรีท้องถิ่นของซูลู เจ้าชายมังโกซูธู บูเธเลซี ได้ออกแถลงการณ์ว่าพระบรมวงศ์ชั้นสูงทั้งหลายจะทรงพบปะในการประชุมในวันพุธนี้ ที่เมืองกวาโนโงมา เพื่อทรงหารือว่าด้วยการเลือกผู้สืบราชบัลลังก์พระองค์ใหม่ โดยมีกระแสข่าวว่า หนึ่งในพระราชโอรสของสมเด็จพระราชินีมันต์ฟอมบี เจ้าชายมิซูซูลู ซูลู อาจเป็นผู้สืบราชบัลลังก์พระองค์ถัดไป ในฐานะพระอัครมเหสีตลอด 44 ปีที่ผ่านมา ทรงร่วมปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาติซูลูร่วมกับพระราชสวามีตลอดมา

สวรรคตแก้ไข

สมเด็จพระราชินีมันต์ฟอมบี ดลามินีแห่งซูลู ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งอาณาจักรซูลูในแอฟริกาใต้ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2021 สิริพระชนมายุ 65 พรรษา เพียง 1 เดือนหลังจากทรงขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราวหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีกู๊ดวิว ซเวลิตินี โดยเจ้าชายมังโกซูธู บูเธเลซี นายกรัฐมนตรีของซูลู ได้ออกแถลงการณ์การสวรรคต "เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดยิ่งในพระราชวงศ์ที่จะประกาศการสวรรคตอย่างกระทันหันของสมเด็จพระราชินีชิยิเว มันต์ฟอมบี ดลามินี ซูลู ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งชาติซูลู" ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าอาจไม่มีผู้ใดมาเป็นผู้นำของชาติในเวลานี้ โดยสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการด่วนที่โรงพยาบาล โดยไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับพระอาการประชวร หลังทรงขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม หลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีกู๊ดวิว ซเวเลตินี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สิริพระชนมายุ 72 พรรษา ซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติเกือบ 50 ปี ยาวนานที่สุดในแอฟริกา

อ้างอิงแก้ไข