ความเกลียดกลัวต่างชาติ

ความเกลียดกลัวต่างชาติ[1] (อังกฤษ: Xenophobia) คือภาวะความชังและ/หรือความกลัวของผู้ที่มีชาติพันธุ์ที่ไม่รู้จักหรือแตกต่างจากตนเอง “Xenophobia” มาจากภาษากรีก “ξένος” (xenos) ที่แปลว่า “คนแปลกหน้า” หรือ “ชาวต่างประเทศ” และ “φόβος” (phobos) ที่แปลว่า “กลัว” ความเกลียดกลัวต่างชาติสามารถแสดงออกมาได้หลายวิธีซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการรับรู้ของกลุ่มในที่มีต่อกลุ่มนอก ซึ่งรวมถึงความกลัวเสียอัตลักษณ์ ความสงสัยในกิจกรรม ความก้าวร้าวและความปรารถนาทำลายการมีอยู่เพื่อธำรงความบริสุทธิ์ที่คิด[2] ความเกลียดกลัวต่างชาติยังสามารถแสดงออกมาในรูป "การเยินยอวัฒนธรรมโดยไม่วิเคราะห์" ซึ่งมีความเห็นว่าวัฒนธรรมนั้น "มีสภาพไม่จริง เหมารวมและมาจากที่อื่น"

ภาพวาดแสดงเหตุจลาจลต่อต้านชาวจีนโพ้นทะเลในเดนเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1880

บางทีมีผู้สับสนคำว่า ความเกลียดกลัวต่างชาติและคตินิยมเชื้อชาติ และใช้แทนกันเพราะบุคคลที่มีประเทศกำเนิดเดียวกันอาจมีเชื้อชาติเดียวกันด้วย[3] ด้วยเหตุนี้ ปกติจึงแยกแยะความเกลียดกลัวต่างชาติได้ด้วยการคัดค้านวัฒนธรรมต่างชาติ[3]

ความหมายทั่วไป

แก้

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ดให้ความหมายของคำว่า “Xenophobia” ว่าเป็นคำสมาสระหว่างคำว่า “Xeno” (“แขก, คนแปลกหน้า, ผู้ที่ดูแตกต่าง, ชาวต่างประเทศ”) และคำว่า “phobia” (“ความกลัว, ความสยองหรือความเกลียดชังโดยเฉพาะในทางร้าย”)[4]

แต่ใน “พจนานุกรมจิตวิทยา” ให้ความหมายไว้อย่างกว้างๆ ว่าคือ “ความกลัวคนแปลกหน้า”[5] ตามความหมายของพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ดหมายความได้ทั้งความกลัวหรือความชังที่มิใช่ที่มีต่อบุคคลจากอีกประเทศหนึ่ง และรวมทั้งบุคคลจากวัฒนธรรมอื่น, จากวัฒนธรรมรอง (subculture) หรือจจากผู้ที่มีความเชื่อที่แตกต่างออกไป หรือพูดสั้นๆ ได้ว่าต่อผู้ใดก็ได้ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากตนเองทางด้านที่มา, ศาสนา, ความเชื่อ, อุปนิสัย, ภาษา หรือปัจจัยอื่นๆ ขณะที่อาจจะกล่าวได้ว่า กลุ่มที่ถูกชังเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมรับโดยสังคมแต่ตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่มีความชังชาวต่างชาติเท่านั้นที่เป็นผู้มีความเชื่อว่ากลุ่มบุคคลที่ตนชังไม่ควรที่จะเป็นที่ยอมรับโดยสังคม ขณะที่ผู้ที่มีความชังทราบว่าตนเองเต็มไปด้วยความชังต่อชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ แต่อาจจะไม่ยอมรับว่าความคิดดังว่าเป็นความกลัว

อ้างอิง

แก้
  1. "ศัพท์บัญญัติ รถ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2010-01-19.
  2. Guido Bolaffi. Dictionary of race, ethnicity and culture. SAGE Publications Ltd., 2003. Pp. 332.
  3. 3.0 3.1 "Xenophobia". United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. สืบค้นเมื่อ 18 July 2016.
  4. Oxford English Dictionary' (OED). Oxford Press, 1971, eighteenth printing 1979.
  5. Dictionary of Psychology, Chapman, Dell Publishing, 1975 fifth printing 1979.

ดูเพิ่ม

แก้