สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน

สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน (อังกฤษ: Cyprian Bhekuzulu kaSolomon) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2467 เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู โดยทรงเป็น สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซูลู เมื่อปี 2491 ขณะมีพระชนมายุ 24 พรรษา ต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ที่เสด็จสวรรคตลง

สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน
Cyprian Bhekuzulu kaSolomon.jpg
พระปรมาภิไธยไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกวาซูลู-เนทัล
ราชวงศ์ราชวงศ์ซูลู
ครองราชย์2491 - 17 กันยายน 2511
รัชกาลก่อนสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ4 สิงหาคม 2467
สวรรคต17 กันยายน พ.ศ. 2511 (44 ปี)
พระบรมราชชนกสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู

ในรัชสมัยของ สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน เกิดการจลาจล โดยมีพระราชปิตุลา (ลุงฝ่ายแม่) ของพระองค์เป็นผู้ช่วยเรื่องราชการแผ่นดิน สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2511 ขณะมีพระชนมพรรษา 44 พรรษา พระราชโอรสคือ สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู สืบพระราชบัลลังก์

อ้างอิงแก้ไข