สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน

สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน (อังกฤษ: Cyprian Bhekuzulu kaSolomon) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2467 เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู โดยทรงเป็น สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซูลู เมื่อปี 2491 ขณะมีพระชนมายุ 24 พรรษา ต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ ที่เสด็จสวรรคตลง

สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน

พระปรมาภิไธย ไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกวาซูลู-เนทัล
ราชวงศ์ ราชวงศ์ซูลู
ครองราชย์ 2491 - 17 กันยายน 2511
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 4 สิงหาคม 2467
สวรรคต 17 กันยายน พ.ศ. 2511 (44 ปี)
พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีโซโลมอน คาดีนูซูลู

ในรัชสมัยของ สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน เกิดการจลาจล โดยมีพระราชปิตุลา (ลุงฝ่ายแม่) ของพระองค์เป็นผู้ช่วยเรื่องราชการแผ่นดิน สมเด็จพระราชาธิบดีไซเปรียน เบกูซูลู คาโซโลมอน เสด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2511 ขณะมีพระชนมพรรษา 44 พรรษา พระราชโอรสคือ สมเด็จพระราชาธิบดีกูดวิลล์ ซเวเลตินี กาเบกูซูลู สืบพระราชบัลลังก์

อ้างอิงแก้ไข