ชากาซูลู หรือสมเด็จพระราชาธิบดีชากาซูลู (บางครั้งสะกดว่าชาก้า พระบรมราชสมภพเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2324 เสด็จสวรรคตเมื่อประมาณ22 สิงหาคม พ.ศ. 2371) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรซูลู ซึ่งในปัจจุบันคือ แอฟริกาใต้ เขาเป็นคนสร้างให้ซูลูเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกร เป็นที่เกรงกลัวของชาติตะวันตกมาก มีชื่อเสียงทางด้านการเดินทางไกลด้วยการวิ่งเร็ว 50 ไมล์ และเข้าโจมตีด้วยรูปขบวนที่น่ากลัว

พระบรมฉายาลักษณ์เพียงรูปเดียวของชากาซูลู