สมหมาย กองวิสัยสุข

พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข (10 มิถุนายน 2501-) หรือ บิ๊กหมาย เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ[2] อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด[3] อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[4] อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5[5] อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจโท
สมหมาย กองวิสัยสุข
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ถัดไป พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)
คู่สมรส นุชนารถ กองวิสัยสุข
ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 34
รับใช้Emblem of Royal Thai Police.pngสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริการ/สังกัด
ประจำการพ.ศ. 2524 - 2561
ชั้นยศRTP OF-8 (Police Lieutenant General).svg พลตำรวจโท

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 34 รุ่นเดียวกับ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครอบครัวแก้ไข

พลตำรวจโท สมหมาย สมรสกับ นางนุชนารถ กองวิสัยสุข

การศึกษาแก้ไข

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 34 รุ่นเดียวกับ พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

การดำรงตำแหน่งแก้ไข

 • 1 ต.ค. 2545 - รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
 • 16 ก.พ. 2552 - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่[6]
 • 15 พ.ย. 2553 - รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
 • 23 ก.พ. 2555 - รองผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล)[7]
 • 30 ต.ค. 2558 - รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • 1 ต.ค. 2559 - ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๗ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/266/T_0001.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/012/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/311/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/007/32.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/050/19.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/040/1.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๔, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๖, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗๗, ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘