สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (เกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2496) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข[1][2] ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 10 ชช. (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเป็นอดีตเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
คู่สมรสอมรศรี ชุณหรัศมิ์

ประวัติ แก้

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของนายดี ชุณหรัศมิ์ กับนางซุ่นเง็ก แซ่ตั้ง สมรสกับนางอมรรัตน์ ชุณหรัศมิ์ มีบุตร 2 คน เขาจบการศึกษาปริญญาตรีแพทยศาสตร์ จาก Royal Tropical Institute อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์ศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุข จาก Royal Tropical Institute

การทำงาน แก้

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข และเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2544 และดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 10 ชช. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม[3]

ในปี พ.ศ. 2535 - 2541 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข[4] กระทรวงสาธารณสุข

ในปี พ.ศ. 2543 เขาได้รับตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2550 เป็นเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[5] โดยการทาบทามของพลเอก ประยุทธ์เอง[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ‘นพ.สมศักดิ์’กังวลข้อมูลจำกัด เปรียบหมอเทียบAIรักษาผู้ป่วย น่ากลัวมาก
  2. จี้ยุติแก้ กม.สุขภาพ กังขาผุดซุปเปอร์บอร์ดฯ คุม-รวบอำนาจซุกไว้ใต้ระบบราชการ
  3. นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์[ลิงก์เสีย]
  4. มติคณะรัฐมนตรี 02/02/2536 เรื่อง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  6. คำมั่น...รมช.สาธารณสุข"1ปีมีกองทุนสุขภาพหนึ่งเดียว"
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๘, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๔๑, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘