สมพร บุณยคุปต์

สมพร บุณยคุปต์ เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 1 สมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1 สมัย ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และเป็นอดีตรักษาการปลัดกระทรวงคนแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ระยะเริ่มก่อตั้งกระทรวง)

สมพร บุณยคุปต์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2465
เสียชีวิต พ.ศ. 2532[1]
คู่สมรส ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์

ประวัติแก้ไข

สมพร รับราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เคยเป้นผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมทางหลวง กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2503 - 2506[2]

สมพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[3] ซึ่งเขาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ขึ้น โดยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประกาศคณะปฏิวัติ และได้รับความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2522[4] และนายสมพร ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการปลัดกระทรวงคนแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน[5]

สมพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ครม.41)[6]

สมพร เป็นผู้บริจาคที่ดินและเงินในการก่อสร้างโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2518[7][8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข