ทัศนีย์ บุณยคุปต์

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ (ราชสกุลเดิม อิศรเสนา ณ อยุธยา; เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2465) เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา และเป็นถวายการสอนแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

ท่านผู้หญิง
ทัศนีย์ บุณยคุปต์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3
เกิดทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
9 กันยายน พ.ศ. 2465 (98 ปี)
มีชื่อเสียงจากอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา
บิดามารดาพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)
ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา

ประวัติแก้ไข

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ (ราชสกุลเดิม อิศรเสนา ณ อยุธยา) เป็นธิดาคนเล็กของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2465 มีพี่ชายพี่สาวร่วมบิดามารดาสามคน ได้แก่

ท่านผู้หญิงทัศนีย์เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยถวายการสอนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมกับพระสหายเจ็ดคน ซึ่งท่านผู้หญิงทัศนีย์เป็นพระอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน[2] ปัจจุบัน ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข