สนธิสัญญาแวร์ซาย (ค.ศ. 1871)

สนธิสัญญาแวร์ซาย (ฝรั่งเศส: Traité de Versailles; เยอรมัน: Vorfrieden von Versailles; อังกฤษ: Treaty of Versailles) เป็นสนธิสัญญาทวิภาคีที่ลงนามระหว่างอาดอลฟ์ ตีแยร์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 กับอ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์คแห่งจักรวรรดิเยอรมัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1871[1] ซึ่งเป็นการยุติสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย

สนธิสัญญาแวร์ซาย
ราชนิตยสารกฎหมายของเยอรมนี ค.ศ. 1871
ประเภทสนธิสัญญาทวิภาคี
วันลงนาม26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1871
ที่ลงนามปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ผู้ลงนามจักรวรรดิเยอรมัน อ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค
ฝรั่งเศส อาดอลฟ์ ตีแยร์
ภาคีจักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิเยอรมัน
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. George W. Kyte (1946), "The Vanquished Must Surrender: Jules Favre and the Franco-German Armistice of 1871", Historian, 9: 19–36.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้