การสงบศึกแวร์ซาย

การสงบศึกแวร์ซาย มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1871 ซึ่งถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ผู้ลงนามหลัก ได้แก่ ฌูล เฟวร์ รัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลป้องกันแห่งชาติของฝรั่งเศส และอ็อทโท ฟ็อน บิสมาร์ค นายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิเยอรมัน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1871 ได้มีสนธิสัญญาสันติภาพที่ลงนามที่พระราชวังแวร์ซาย ซึ่งในขั้นสุดท้ายได้มีสนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ตที่ลงนามในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1871

ดูเพิ่ม

แก้