สนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ต (ค.ศ. 1871)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ต

สนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ต (อังกฤษ: Treaty of Frankfurt) เป็นสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 กับจักรวรรดิเยอรมัน ลงนามเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1871 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งเป็นการยุติสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย

สนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ต
Friede von Frankfurt 1871.jpg
การประชุมตกลงสนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ต
วันลงนาม10 พฤษภาคม ค.ศ. 1871
ที่ลงนามฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์
ภาคีจักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิเยอรมัน
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3
ภาษาเยอรมัน และฝรั่งเศส

สาระสำคัญแก้ไข

 
แคว้นอาลซัส-ลอแรนที่ฝรั่งเศสเสียให้แก่เยอรมัน

สาระสำคัญของสนธิสัญญามีดังนี้:

อ้างอิงแก้ไข

  • Hartshorne, Richard (Jan, 1950). "The Franco-German Boundary of 1871", World Politics, pp. 209-250.
  • Eckhardt, C.C. (May, 1918). "The Alsace-Lorraine Question", The Scientific Monthly, Vol. 6, No. 5, pp. 431-443.