สงวน เล็กสกุล

สงวน เล็กสกุล (8 มกราคม พ.ศ. 2452 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505) หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คนแรก และผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคนที่ 3

สงวน เล็กสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2505 (ถึงแก่กรรม)
ก่อนหน้า นายสนั่น สุมิตร
ถัดไป นายสนั่น สุมิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มกราคม พ.ศ. 2452
อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
เสียชีวิต 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (52 ปี)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประวัติแก้ไข

นายสงวน เล็กสกุล เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2452 (หากนับตามสากล คือ พ.ศ. 2453) เป็นบุตรคนที่ 7 จาก 12 คน ของนายกรรณ และนางอิน เล็กสกุล ณ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

การศึกษาแก้ไข

รับราชการแก้ไข

ความดีความชอบแก้ไข

ครอบครัวแก้ไข

สมรสกับนางอารี เล็กสกุล มีบุตรธิดา 9 คน ชาย 5 คน หญิง 4 คน ได้แก่

วาระสุดท้ายของชีวิตแก้ไข

ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 หลังจากที่ท่านได้ไปตรวจดูแลความเรียบร้อยของสถานที่และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี พ.ศ. 2505 ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยความเหน็ดเหนื่อย และประกอบกับสุขภาพที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อันเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคหืดซึ่งเป็นอยู่แล้ว จึงทำให้ท่านล้มเจ็บลงอย่างกะทันหัน ท่านได้กลับไปบ้านประมาณเที่ยงเศษ เพื่อหาแพทย์ประจำตัวซึ่งมีสำนักงานอยู่ใกล้บ้าน แต่ไม่พบแพทย์ จึงพักผ่อนคอยอยู่ แต่ขณะที่นอนพักนั้น คงจะเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตกขณะที่นอนอยู่จึงทำให้หมดความรู้สึก ในเวลา 13.30 น. ทางบ้านจึงได้รีบนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์ได้พยายามช่วยเหลือ แต่สุดความสามารถ ท่านได้ถึงแก่กรรมในเวลา 17.15 น. ณ ตึกธนาคารกรุงเทพ หลังจากท่านกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพียง 4 ชั่วโมง 15 นาที

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒๓, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๓๑๒, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๖, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
  • หนังสือ 60 ปี เตรียมอุดมศึกษา (2480-2540)
  • อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสงวน เล็กสกุล ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า สงวน เล็กสกุล ถัดไป
สนั่น สุมิตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2505)
  สนั่น สุมิตร