นายสนั่น สุมิตร อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ท่านแรก และผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านที่สอง

สนั่น สุมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2487 – พ.ศ. 2493
ก่อนหน้าม.ล.ปิ่น มาลากุล
ถัดไปนายสงวน เล็กสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพฯ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2499
ก่อนหน้าหลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช (ปราโมทย์ จันทวิมล)
ถัดไปนายสุต เหราบัตย์
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2506
ก่อนหน้านายสงวน เล็กสกุล
ถัดไปคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 เมษายน พ.ศ. 2453
บ้านถนนสีลม จังหวัดพระนคร มณฑลกรุงเทพ ประเทศสยาม
เสียชีวิต15 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 (86 ปี)
คู่สมรสคุณหญิงประไพ สุมิตร (บุตร-ธิดา 4 คน)

ประวัติ แก้

นายสนั่น สุมิตร เป็นบุตรคนที่ 6 ของนายเออเนสท์ สเปนซ์ สมิธ (Ernest Spence Smith) และนางชุ่ม สมิธ การศึกษา : ปริญญาตรีเกียรตินิยม (B.A. Hons.) ทางวิชาเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University)

การทำงาน แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

สนั่น สุมิตร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[1] ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. "ข่าวในพระราชสำนัก [14 มีนาคม 2541]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (29 ง): 120. 9 เมษายน 2541. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๑๘๓๖, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๐๐ ง หน้า ๘๑๕๓, ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๖, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
  • หนังสือ 60 ปี เตรียมอุดมศึกษา (2480-2540)

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า สนั่น สุมิตร ถัดไป
ม.ล.ปิ่น มาลากุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2493)
  นายสงวน เล็กสกุล