วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย (2550,2554,2562)

วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 2
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 (85 ปี)
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรคการเมืองเพื่อไทย
คู่สมรสอรดี สุทธศรี
(2520-2560)

ประวัติ

แก้

นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ที่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริญญาตรี Finance, Bachelor of Science in Business Administration California State College Long Beach USA ปริญญาโท, Long Beach USA, Master of Business Administration California State College ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [1] สมรสกับ นางสาวอรดี สุทธศรี อดีต ส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ [2]

งานการเมือง

แก้

วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคพลังประชาชน แทนนางสาวอรดี สุทธศรี ที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย [3] และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. เป็นครั้งแรก และครั้งที่สองเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

ประวัติการทำงาน

แก้
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สมาชิก YPO (Young Persident Organization) สมาคม CEO นานาชาติ
 • สมาชิกสโมสร โรตารี่ กรุงเทพฯ
 • ผู้ช่วยดำเนินงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประธานลูกเสือชาวบ้าน เขตพระโขนง รุ่น 21
 • อาจารย์สอนพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์กาฬสินธุ์
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วังมนวิทยาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2554
 2. น้ำดำน้ำเดือด "เจ๊นาง" สางแค้น "โอสถานุเคราะห์"
 3. บ้านเลขที่ 111
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๓, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔