เปิดเมนูหลัก

พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน (ชื่อเล่น : หรั่ง,บิ๊กหรั่ง) อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม,อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา

วิสุทธิ์ นาเงิน
รองปลัดกระทรวงกลาโหม[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (61 ปี)
คู่สมรส นางวิไลวรรณ นาเงิน
บุตร นางสาววิสุตา นาเงิน
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน 2524 - 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอกวิสุทธิ์จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 รุ่นเดียวกับพลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกและอดีตเสนาธิการทหารบก

การศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2517 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 • พ.ศ. 2519 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๗
 • พ.ศ. 2524 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๘
 • พ.ศ. 2530 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๒
 • พ.ศ. 2532 หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๗ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาลัยรองปลัดกระทรวงกลาโหมราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๕๔
 • พ.ศ. 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๕

การรับราชการทหารแก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ ๒๐
 • พ.ศ. ๒๕๓๔ หัวหน้าแผนก กรมกำลังพลทหารบก
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ ฝ่ายเสนาธิการประจำกรมกำลังพลทหารบก
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการ ทหารบก
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ รองเจ้ากรมเสมียนตรา [2]
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ เจ้ากรมเสมียนตรา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชการพิเศษแก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๔๙ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ ที่ ๑ รักษาพระองค์
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์- ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชองครักษาเวร [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข