วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ร่างนโยบายผู้อัปโหลดและกำหนดการระงับการอัปโหลดไฟล์

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

ยอมรับเป็นนโยบาย Horus (พูดคุย) 20:17, 8 เมษายน 2562 (ICT)

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ผู้ใช้นิรนามท่านหนึ่งได้เสนอให้มีนโยบายเกี่ยวกับระงับการอัปโหลดไฟล์จากผู้ใช้ทั่วไปผ่านสภากาแฟซึ่งได้รับการตอบสนองจากชุมชนวิกิพีเดียในการสนับสนุนให้มีการระงับการอัปโหลดไฟล์จากผู้ใช้ทั่วไปรวมถึงอำนวยความสะดวกไม่ให้ยุ่งยากต่อผู้ใช้ทั้งที่ประสงค์จะยื่นขออัปโหลดไฟล์หรือสิทธิ์ผู้อัปโหลด (Uploader) ทั้งนี้การอภิปรายเพื่อออกเสียงได้เลยมาอย่างล่าช้า และปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้ที่ไม่เข้าใจเนื้อหาไม่เสรีทั้งในการอัปโหลดหรือแจ้งลบไฟล์ทั้งที่ใส่ข้อมูลถูกต้องโดยพิจารณาว่าเป็นการก่อกวนยังคงดำเนินอยู่

เพื่อไม่ให้ฉันทามติของชุมชนต้องตกไป จึงขอให้มีการอภิปรายดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาร่างนโยบายผู้อัปโหลด (วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ระงับการอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้ทั่วไป/ร่างนโยบาย Uploader) ที่ผู้ตั้งอภิปรายในครั้งก่อนได้ร่างและปรับเนื้อหาบางส่วนจากวิกิพีเดียภาษาเกาหลีและวิกิพีเดียภาษารัสเซีย โดยขอความเห็นเกี่ยวกับ
  1. การปรับแก้นโยบายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมบนวิกิพีเดียไทย โดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่ออกเสียงเป็นกลางและไม่เห็นด้วยในการอภิปรายครั้งก่อนด้วย
  2. กำหนดคุณสมบัติที่เป็นเชิงปริมาณที่เหมาะสม เช่น จำนวนการแก้ไข อายุบัญชี
  3. การอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เก่า (ดูบทเฉพาะกาล) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอสิทธิ์อัปโหลด
  4. ประเด็นอื่น ๆ (ถ้ามี)
 2. กำหนดการที่แน่นอนสำหรับวิกิพีเดียไทยที่จะเริ่มยื่นเรื่องระงับการอัปโหลดไฟล์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทั่วไปในวิกิพีเดียทราบ (ตามข้อเสนอของคุณ Ingfa7599 ที่ขอให้มีการคงสถานภาพปัจจุบันจนกว่าการอภิปรายเสร็จสิ้น)

หากการอภิปรายเสร็จสิ้น จะดำเนินการเพื่อยื่นขอระงับการอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้ทั่วไปและเพิ่มสิทธิ์ผู้อัปโหลดกับวิกิมีเดียฟาบริเคเตอร์ และเปิดใช้งานหน้า[[วิกิพีเดีย:ร้องขอสิทธิ์อัปโหลด]] สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่จะขอสิทธิ์อัปโหลด และหน้า[[วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด]] สำหรับยื่นขออัปโหลดไฟล์โดยผู้ใช้ทั่วไปครับ --Geonuch (คุย) 11:54, 6 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

หมายเหตุ :

 1. ผู้ร่างนโยบายได้ตัดเนื้อหาของบทเฉพาะกาลที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ จึงขอยกเลิกการอภิปรายในประเด็นนี้
 2. เปลี่ยนการ "เริ่ม" เป็น "ยื่น" ระงับ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตาม พิเศษ:Diff/8117448 --Geonuch (คุย) 19:34, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

อภิปรายสาระร่างนโยบายแก้ไข

ความเห็นของ TALLY ONEแก้ไข

ข้าพเจ้าขอท้วงติงและยื่นข้อเสนอในการระงับข้อพิพาทในการอัปโหลด ในส่วนที่การอำนวยความสะดวกผู้ใช้เก่า ให้มีสิทธิดีกว่าผู้ใช้รายใหม่[1] ข้าพเจ้าขอเสนออย่างนี้ว่า ให้การอัปโหลดไฟล์ให้เป็นไปอย่างเสรี หากมีการลบหรือทำให้หายไปในระบบต้องมีฟุตโน๊ตแสดงถึงหลักฐานและข้ออ้างข้อเถียงตลอดจนข้อสรุปโดยชัดแจ้งถึงสาเหตุในการลบข้อมูลหรือไฟล์นั้นออกไปจากระบบ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักการศึกษาแล้วว่ามีผลดีต่อวงวิชาการ และรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของวิกิพีเดียอย่างครบถ้วนสมบรณ์TALLY ONE (คุย) 10:31, 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

บทเฉพาะกาลเป็นบทร่างที่ตั้งขึ้นมาเนื่องจากผู้ใช้หลายราย (ซึ่งมักเป็นผู้ใช้ที่ยินดีจะปฏิบัติตามนโยบาย) เห็นว่า การขอสถานะใหม่เพื่อให้ความสามารถในการอัพโหลดไฟล์กลับคืนมาเหมือนเดิม จะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอีก จึงร่างบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับว่า หากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ยังคงใช้งานฟังก์ชันนี้อยู่ ผู้ใช้ดังกล่าวสามารถของดเว้นการอภิปรายได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ดูแลเองมีดุลยพินิจในการเรียกให้มีการอภิปรายหรือจะให้หรือไม่ให้สถานะเดิมได้ครับ สำหรับประเด็นอื่น ๆ นั้น
 1. โปรดพิจารณาการอภิปรายเกี่ยวกับการเข้มงวดบังคับใช้นโยบายสื่อไม่เสรี และปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้นว่าเมื่อมีการเข้มงวดนโยบายนี้ การกรอกข้อมูลในกล่องข้อมูล {{non-free use rationale}} จะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วน แต่ก็พบว่าผู้ใช้หลายรายไม่สามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และยังปรากฎอีกว่าผู้ใช้หลายรายไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยแจ้งลบไฟล์ที่เขียนคำอธิบายในกล่องข้อมูลถูกต้องโดยให้เหตุผลว่าละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อวิกิพีเดียภาษาไทยมีการอภิปรายมาหลายครั้งว่าต้องการจะรับมือกับปัญหาลิขสิทธิ์ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะไม่ควรเพิ่มปัญหาขึ้นมาใหม่โดยการเปิดให้อัพโหลดไฟล์ที่มีคำอธิบายไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นที่มาของการเสนอให้ใช้นโยบายระงับการอัพโหลดเพื่อให้สะสางและรับมือกับปัญหาลิขสิทธิ์ที่ปรากฎอยู่ในวิกิพีเดียภาษาไทยที่มีอยู่ก่อน ทั้งนี้ กลไกนี้หากประชาคมเห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ได้แล้ว จะขอให้กลับมาให้ผู้ใช้ทั่วไปอัพโหลดก็ย่อมได้ครับ
 2. การลบภาพมักจะไม่ใช่การลบในทันที แต่เมื่อมีผู้แจ้งให้ลบ ตามแนวปฏิบัติคือจะต้องมีการแจ้งให้ผู้อัพโหลดทราบเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน หากผู้ใช้ไม่แก้ไขปัญหาภายในเวลาอันสมควร ไฟล์ย่อมถูกลบได้ ดังนั้นผู้ใช้ย่อมมีวิธีการที่จะอภิปรายหรือหารือเรื่องการลบภาพอยู่แล้ว
 3. วิกิมีเดียคอมมอนส์เป็นแหล่งเก็บไฟล์เสรีที่สามารถใช้ได้ทั้งในทางการค้าและทางวิชาการ นโยบายที่เสนอต่อไปนี้เป็นนโยบายที่ต้องการจำกัดการใช้ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์แต่ใช้งานโดยชอบธรรม โดยระงับการอัพโหลดไฟล์จำพวกดังกล่าวซึ่งต้องอัพโหลดบนวิกิพีเดียภาษาไทย และจัดการกับไฟล์ที่ปรากฎอยู่โดยคำนึงถึงความจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในวิกิพีเดีย และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายครับ --210.1.21.126 11:14, 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
(1.)บทเฉพาะการเป็นการให้สิทธิรายเก่ายกเว้นให้ไม่ต้องทำตามร่างฉบับนี้ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายของ วิกิพิเดีย ที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถอัพโหลดไฟล์ต่างๆ ควรอยู่ภายใต้กฎเดียวกันไม่ว่าเก่าหรือใหม่ ซึ่งควรเป็นเสรีและเท่าเทียม ในที่นี้คือลดข้อจำกัดในการกีดกันผู้ใช้รายใหม่ให้น้อยลง และให้ผู้ใช้รายเก่าอยู่ใต่กฏเดียวกันนี้ด้วย กล่าวคือ
 1. 1. ผู้ยื่นมีจำนวนการแก้ไขไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง และมีบัญชีผู้ใช้บนวิกิพีเดียภาษาไทยไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพียงพอสำหรับการจัดการผู้ที่ก่อกวนแล้ว
 2. 2.บทเฉพาะการควรตัดออกไป
(2.)ในร่างยังไม่มาตราการในการป้องกัน กรณีที่มีการอภิปรายเสร็จสิ้นแล้วไม่เป็นไปตามผลของการอภิปรายผู้ใช้รายใหม่ยื่นขอรับสิทธิฯจะมีผลบังคับ อย่างไร

จึงขอเสนอว่า ให้เพิ่มบทว่าด้วยการได้มาซึ่งสิทธิ ดังนี้

 1. 1.สิทธิที่ได้รับเป็นผลโดยอัตโนมัติของเสียงส่วนใหญ่ หากไม่มีผู้อภิปรายต้องได้รับสิทธิทันที
 2. 2.หากคำขอของผู้ใช้รายใดตกไปในการอภิปรายครั้งนั้นๆ ให้มีสิทธิยื่อคำขอใหม่ได้หลังจากพ้นไปแล้ว7วัน
 3. 3.การอภิปรายผู้ยื่นคำขอมีสิทธิในการแก้ต่างให้แก่ตนได้
 4. 4.การให้สิทธิฯผู้ยื้นขอรับสิทธิ มีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ให้ทำการวินิจฉัยใหม่ได้ โดยคณะอนุญาโตตุลาการ
เพื่ออุดช่องที่จะผูกขาดการอัพโหลดจากกลุ่มผู้ใช้รายเดิมที่มีสิทธิอัพโหลดTALLY ONE (คุย) 05:48, 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 1. Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย ในส่วนของจำนวนการแก้ไขว่าน้อยกว่ากลุ่มผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่ได้รับสิทธิยืนยันอัตโนมัติ (การแก้ไข 10 ครั้ง อายุ 4 วัน) ตามข้อ 1 ในการขอสิทธิซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการเข้าใจนโยบายของวิกิพีเดีย (ส่วนตัวเลขที่เหมาะสมจะใส่เพิ่มในส่วนของการเสนอตัวเลขในหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อไป)
 2. Symbol support vote.svg เห็นด้วย กับการเพิ่มการดำเนินการหลังการขอสิทธิหากไม่ได้รับโดยเฉพาะข้อ 1 และ 2 ส่วนข้อ 3 มองว่าเป็นไปตามระเบียบในการตอบความเห็นสำหรับการพิจารณาโดยประชาคมอยู่แล้วซึ่งไม่ได้มีการปิดกั้นไม่ให้มีการแก้ต่างครับ ส่วนข้อ 4 ขณะนี้คณะอนุญาโตตุลาการยังไม่มีการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ ในกรณีที่ผู้ใช้เห็นว่าการขอสิทธิของตนไม่เป็นไปอย่างยุติธรรมควรมีช่องทางอื่นในการร้องเรียนครับ --Geonuch (คุย) 06:33, 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
Pictogram voting comment.svg ความเห็น ทักท้วงว่าข้อความข้อ 1 ที่คุณยกมาไม่ถูกต้อง เพราะวิกิพีเดียภาษาไทยไม่อนุญาตให้ไอพีอัปโหลดภาพตั้งนานแล้ว และวิกิพีเดียภาษาอังกฤษก็ไม่ให้ไอพีสร้างบทความใหม่เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า เราจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพของเนื้อหาในวิกิพีเดียด้วย เราไม่ได้อวดอ้างตนเองว่าเราเป็นสารานุกรมที่เปิดกว้างที่สุด คำว่า "เสรี" ในชื่อ หมายถึง เนื้อหาเสรี หมายความว่า ใคร ๆ ก็สามารถดูโค้ด แก้ไขโค้ดได้ ไม่ใช่ว่าใคร่ทำอะไรก็ทำครับ อีกทั้งวิกิพีเดียก็ไม่ได้เชิดชูหลักความเท่าเทียม (ไปได้ยินมาจากไหน) --Horus (พูดคุย) 17:13, 11 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ร่างนี้กำลังสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ใช้รายใหม่และรายเก่า ขัดกับหลัการวิกิพิเดีย หลักการที่ผมอ้างถึง คือหลักที่ว่า Newcomers are always to be welcomed.[2] หลักการข้อที่2 ของแถลงการณ์ของจิมโบ ร่างนี้จะผูกพันต่อผู่ใช้รายใหม่ที่เข้าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกฏเกณฑ์ แต่เขาจะเป็นคนรับผลของร่างนี้ ซึ่งจะแบ่งคนเป็นผู้มีสิทธิอัพโหลดกับผู้ไม่มีสิทธิอัพโหลด การได้มาซึ่งสิทธิในการอัพโหลดควรเป็นสิทธิที่ติดมาแต่กำเนิด กล่าวคือสิทธิที่ติดมาตั้งแต่สมัครเป็นผู้ใช้แล้ว มาถึงตอนนี้ทั้งชุมชนวิกิพิเดียเห็นพ้องกันว่าต้องมีมาตราการบางอย่างในการจัดการการก่อกวน จึงมีร่างนี้ขึ้นมา แต่ก็ควรคำนึงว่ากฏเกณฑ์นี้จะมีผลต่อผู้ใช้รายใหม่ที่เข้ามาในภายหลัง ซึงเขามีค่าเท่าเทียมเดียวกันกับผู้ใช้รายเก่า มีค่าเท่าเทียมที่ว่านี้ คือ มีความรู้และวิจารณญาณ ความเข้าใจและการรู้สำนึกในสิ่งที่จะกระทำ เท่ากันกับผู้ใช้รายเก่า หากมองไประยะยาวแล้วชุมชนวิกิพิเดียอาจผู้ขาดเนื้อหาเสรีไว้กับผู้ใช้รายเก่า ซึ่งผลของร่างนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล้ว โดยที่ให้ผู้ใช้รายใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ผ่านการอภิปาย โดยที่ต้องตัดสินกันถึงวิธีการนำเสนอเนื้อหา และปัจจัยอื่น ที่ผู้นั้นกระทำ เกรงว่าจะไม่เป็นกลาง หาผู้อภิปรายมีอัคติบางอย่างในตัวผู้ใช้รายใหม่ ซึ่งไม่สามารถคาดหมายได้ โดยผลที่ตามมาทำให้ผู้ใช้รายใหม่ไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาในด้านนั้นได้ จนนำไปสู่การควบคุมเนื้อหาหรือการแสดงออกซึ่งความรู้ในตัวคนนั้้น ท้ายที่สุดแล้วไม่เป็นผลดีต่อความรู้ในวิกิพเดีย ทางออกของปัญหาที่กล่าวมาคือ ทำตามหลักการของจิมโบ โดยทำให้สิทธิของผู้ใช้รายใหม่กับผู้ใช้รายเก่าเป็นอย่างเดียวกัน โดยไม่สร้างเงือนไขให้มันแตกต่างกัน และให้ร่างนี้มีกฎเกณฑ์จำกัดสิทธิเท่าที่จำเป็นเหมาะสม ข้อคุณสมบัติของผู้ขอมีจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นวิกิพเดียภาษาไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่คุณภาพที่ดีไม่ไช่จะได้มาด้วยการจำกัดสิทธิในการอัฟโหลดไฟล์ แต่เพียงทางเดียว เรามีหลายช่องทางในการทำให้มันดีขึ้นได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะคนที่ทำไม่ได้ฟังเสียงท้วงติ จึงขอให้ยึดหลักการเริ่มต้นของวิกิพเดีย ดังที่ได้กล่าวมาขอยืนยันตามเดิมว่า สมควรตัดบทเฉพาะกาลออกจากร่างนี้ TALLY ONE (คุย) 15:02, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

รบกวนขอความชัดเจนว่าการอภิปรายข้างต้น เป็นการอภิปรายเฉพาะในประเด็นของบทเฉพาะกาลอย่างเดียว หรือเป็นการอธิบายการจำกัดสิทธิด้วย เพราะหากเป็นการอภิปรายในประเด็นเรื่องบทเฉพาะกาล ผู้ใช้ที่ไม่เห็นด้วยในบทเฉพาะกาลจะตัดออกแล้วให้กลับไปอยู่ในกระบวนการพิจารณาร่วมกันหมดก็ได้ แต่เช่นนั้น ผู้ใช้ที่ไม่ออกเสียงสนับสนุนหลายท่านย่อมเห็นว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาให้ยุ่งยากเกินสมควร ในส่วนนี้ผมจะถอนบทเฉพาะกาลออก แต่ในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ใช้ ผมเห็นว่าในการอภิปรายครั้งที่แล้วที่เปิดให้ประชาคมอภิปรายก็เป็นเวลานานพอสมควร ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหากปล่อยให้ "เท่าเทียม" กันทั้งหมดตามเดิม ก็จะเกิดปัญหาที่ต้องคอยมาชำระสะสางภายหลังและไม่เป็นผลดีกับวิกิพีเดียเองเหมือนกัน และไม่มีการยกประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันมาพิจารณา (เพราะผู้ใช้บางส่วนก็ไม่ได้เท่าเทียมกับผู้ใช้อื่นเท่าที่จำเป็นต่อการจัดการเนื้อหาในวิกิพีเดียอยู่แล้ว) แต่การอภิปรายข้างต้นกลับอ้างถึงความเท่าเทียมกัน ซึ่งควรจะยกพิจารณาตั้งแต่ชั้นรับหลักการให้มี Uploader แล้ว เพื่อจะได้เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางกว่านี้ครับ --210.1.21.126 15:26, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

การอภิปรายข้างต้นข้าพเจ้าเรียกร้อง2ประเด็น

 1. ตัดบทเฉพาะกาลออก
 2. ขอเสนอด้วยความเครพมติของประชาคมในขั้นรับหลักการร่างฯ อย่างนี้ว่าให้จำกัดสิทธิเท่าที่จำเป็นที่ ไม่เป็นข้อกีดกันแก่ผู้ใช้รายใหม่มากจนเกินไป (เข้าใจว่าจะเป็นหัวข้ออภิปรายในภายหลังร่วมกัน)

เหตุผลดังที่ได้อธิบายข้างต้นแล้วนั้นTALLY ONE (คุย) 18:12, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

เขาคุยกันเสร็จแล้วครับ (วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ระงับการอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้ทั่วไป) คุณไปอยู่ไหนมา --Horus (พูดคุย) 18:24, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
(แก้ชนกัน) ผมสงสัยเรื่องการตัดบทเฉพาะกาลออก เพราะตามการอภิปรายร่างนโยบายใหม่นี้ ผู้ใช้ทุกคนถือว่าเสียสิทธิการอัปโหลดไปแล้ว (รอไปคุยกับวิกิมีเดียส่วนกลาง) แต่บทเฉพาะกาลนี้มีขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการ fast track ให้ผู้ใช้รายเดิมที่มีประวัติดีกลับมามีสิทธิโดยเร็ว แต่คุณกลับจะให้ตัดออก เลยสงสัยว่าคุณจะไปปิดกั้นสิทธิที่พึงมีของผู้ใช้เหล่านี้ทำไมครับ --Horus (พูดคุย) 18:29, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
ได้ตัดบทเฉพาะกาลตามที่หลายท่านแสดงข้อกังวลแล้ว ส่วนในการจำกัดสิทธิ ข้อจำกัดที่จำกัดสิทธิทั้งหมด (ในทางเทคนิคคือการถอนสิทธิจากผู้ใช้เดิม) เป็นการถอนข้อจำกัดเพียงสามประการ คือสิทธิอัปโหลดไฟล์ (upload) สิทธิอัปโหลดไฟล์ทับชื่อเดิมในไฟล์ที่ผู้อัปโหลดเป็นผู้อัปโหลดเอง (reupload-own) และสิทธิอัปโหลดไฟล์ทับชื่อเดิม (reupload) (โปรดพิจารณา Special:UserGroupRights) ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่จำเป็นต่อการทำให้มติของประชาคมดังกล่าวเกิดผลทั้งสิ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องให้มีการอัพโหลดในวิกิพีเดียภาษาไทย ก็สามารถขอให้ผู้อื่นอัพโหลดให้ได้ในหน้า File for Upload และผู้ใช้ทุกรายก็สามารถอัพโหลดไฟล์ในวิกิพีเดียคอมมอนส์ได้ตามปกติ ดังนั้น ข้อจำกัดดังกล่าวจึงเป็นการจำกัดสิทธิอย่างน้อยที่สุดแล้ว --210.1.21.126 18:26, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ความเห็นของ Ponpanแก้ไข

หัวข้อบทเฉพาะกาลไม่จำเป็นต้องมี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่เข้าข่าย (30 วัน C ไฟล์) น่าจะมีจำนวนน้อยมากจนไม่จำเป็นที่จะต้องแยกเป็นบทเฉพาะกาลออกมา เท่าที่ดูในปูมการอัพโหลดอย่างคร่าว ๆ แล้ว สมมุติช่วงเวลา 30 วันคือ 11 ม.ค.-9 ก.พ. 2562 มีไฟล์ถูกอัพโหลด 230 ไฟล์ มีผู้ที่อัพโหลดไฟล์มากกว่า 5 ไฟล์ราว ๆ 10 คน ในจำนวนนี้อัพโหลดมากกว่า 10 ไฟล์เพียง 4 คน (1 ในนั้นเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว) เนื่องจากผู้ที่จะขอสิทธิเป็น Uploader จะต้องมีความจำเป็นอย่างน้อยที่สุดคือ ต้องการอัพโหลดภาพอยู่เป็นประจำ/ลดภาระให้กับผู้ดูแลหรือผู้อัพโหลดคนอื่น เลยคิดว่า C ไฟล์นั้นน่าจะอยู่ระหว่าง 5-10 ไฟล์ หนทางคือ ตัดบทเฉพาะกาลออก แล้วดำเนินกระบวนการขอสิทธิตามปกติ รอสามวัน ซึ่งก็น่าจะผ่านได้ง่ายเพราะอย่างน้อยก็ผ่านหลักเกณฑ์การขอสิทธิถึงข้อ 3 หรือ 4 แล้ว และยังมีประวัติการอัพโหลดไฟล์ให้นำมาพิจารณาได้อีก
 2. บทเฉพาะกาลเป็นนโยบายชั่วคราว? ไม่ใช่นโยบายระยะยาวเหมือนหัวข้ออื่น นั่นคือหากเริ่มใช้นโยบาย Uploader ไประยะหนึ่งแล้ว บทเฉพาะกาลจะลดความสำคัญลงและสุดท้ายอาจต้องลบทิ้งไป ถ้าหากไม่ลบ สมมุติผ่านไป 1 ปี มีผู้มาขอสิทธิอัปโหลด โดยที่เข้าเงื่อนไข C ไฟล์ก่อนหน้าวันที่เปิดให้ขอสถานะผู้อัพโหลด แต่หลังจากนั้นไม่เคยอัพโหลดไฟล์อีกเลยตลอดระยะเวลา 1 ปี ผู้พิจารณาจะว่าอย่างไร ถ้าหากผู้พิจารณาไม่ให้ผ่านโดยให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้อัพโหลดไฟล์อย่างต่อเนื่อง เขาก็จะแย้งว่าเขาผ่านเงื่อนไขทั้งหมดในบทเฉพาะกาลแล้ว ถึงแม้ผู้ดูแลระบบมีสิทธิเด็ดขาดแต่กว่าจะจบคงวุ่นวายไม่น้อย ส่วนถ้าหากจะลบทิ้งก็มีคำถามอีกว่าจะลบได้ตั้งแต่เมื่อใด
 3. ช่วงเวลา 30 วันก่อนใช้นโยบาย Uploader อาจมีผู้คนจำนวนมากแห่กันอัพโหลดภาพตามเงื่อนไขจำนวน C ไฟล์ เพื่อจะได้มีสิทธิขอยกเว้นการอภิปรายสามวันในกระบวนการขอสิทธิผู้อัพโหลด เป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ดูแลในช่วงเริ่มใช้นโยบาย อีกทั้งไฟล์ที่ถูกอัพโหลดจำนวนมากนั้นอาจกลายเป็นขยะที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ใด ๆ ในวิกิพีเดีย อันนี้แค่คาดการณ์เฉย ๆ

ประเด็นอื่น อยากทราบรายละเอียดในหน้า[[วิกิพีเดีย:ไฟล์สำหรับอัปโหลด]] โดยเฉพาะแบบฟอร์มสำหรับยื่นขออัพโหลดไฟล์ และระยะเวลาการพิจารณาไฟล์เพื่ออัพโหลด (ผู้ใช้อื่นแสดงความเห็นได้หรือไม่ หรือว่าไฟล์นั้นผู้ดูแล/ผู้อัพโหลดเข้าถึงได้เพียงฝ่ายเดียว) ต้องสร้างกรุเก็บประวัติการขออัพโหลดหรือไม่ ไฟล์ที่อัพโหลดจำเป็นต้องมีเครดิตผู้ยื่นขออัพโหลดไฟล์หรือไม่

สรุปแล้วจะใช้คำไหนระหว่าง "อัพโหลด" กับ "อัปโหลด" ครับ หน้านี้กับหน้าร่างนโยบายเขียนไม่เหมือนกันเลย :P

ปล. เดือนละ 230 ไฟล์ ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับผู้ดูแล+ผู้อัพโหลดและกรุจัดเก็บประวัติ แต่คิดว่าเมื่อใช้นโยบาย Uploader นี้แล้ว ไฟล์ที่ถูกอัพโหลดน่าจะลดลง --Ponpan (คุย) 12:43, 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

Pictogram voting comment.svg ความเห็น ผมคิดว่าผู้ร่างนโยบายนี้ต้องการประนีประนอมกับข้อทักท้วงของผู้ใช้ขาประจำรายหนึ่งที่ว่า ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใช้ขาประจำต้องไปเข้าแถวเพื่อขอสิทธิ์เดิมที่เคยมี ครับ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของบทเฉพาะกาลนี้จึงเป็นเชิงสัญลักษณ์เสียส่วนใหญ่ ว่าไม่ได้มุ่งหมายกีดกันผู้ใช้รายเดิม ผม Symbol support vote.svg เห็นด้วย กับคุณว่าอย่างไรก็ไม่ได้มีผลมากและปกติผู้ใช้เหล่านี้ก็จะผ่านการเสนอให้เป็น Uploader ฉลุยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องหน้า "File for Upload" น่าจะไม่จำเป็นต้องขอความเห็นจากคนอื่น ประมาณว่าถ้า Uploader คนไหนผ่านมาเห็นแล้วคิดว่าสมควรอัปก็จะอัปให้เลย ยกเว้นมีข้อสงสัยว่าขัดนโยบายใดหรือไม่ อาจขอความเห็นเพิ่ม เพราะการให้เก็บไฟล์ใด ๆ ไว้บนวิกิพีเดียไม่ได้สำคัญขนาดต้องรออภิปราย 3 วันค่อยให้อัปโหลด --Horus (พูดคุย) 13:06, 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 1. สิทธิอัพโหลดในความเป็นจริงถือเป็นการจำกัดสิทธิครับ เพราะเป็นการจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เดิมอัพโหลดไฟล์ได้อีก ดังนั้นในความเป็นจริง ถ้ากฎต้องไม่ย้อนหลังให้เป็นโทษแก่ผู้ใช้เดิม ดังนั้นผู้ใช้เดิมที่ลงทะเบียนอยู่ควรจะได้สิทธินี้ทั้งหมด แต่เนื่องจากเป้าหมายของการสร้างระบบ Uploader คือต้องการคัดกรองผู้ที่จะมีสิทธิในการอัพโหลดไฟล์ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้สิทธินี้กับทุกคนได้ เมื่อไม่สามารถให้สิทธินี้ได้กับทุกคน และไม่สามารถย้อนหลังให้เป็นโทษได้ จึงต้องมีการสร้างหลักเกณฑ์เพื่อผ่อนปรนว่า ผู้ใช้ที่ได้อัพโหลดไฟล์เป็นประจำและมีความเข้าใจในการจัดการปัญหาลิขสิทธิ์ ควรได้รับยกเว้นจากการอภิปรายเป็นเวลากี่วันก็ตามแต่เพื่อไม่ให้การเปลี่ยนผ่านสถานะเป็นไปโดยติดขัด แต่อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ตอนนี้เป็นเพียงหลักเกณฑ์คร่าว ๆ หากประชาคมจะปรับแก้หรือยกเลิกเรื่อง fast-track เช่นนี้ แล้วอาศัยดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบ และ/หรือการอภิปรายก็ย่อมได้ครับ
 2. บทเฉพาะกาลมีกำหนดสิ้นสุดเวลาว่าจะสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันใด ซึ่งจะไม่เป็นเวลาที่นานเกินสมควร (สัก 1 เดือนน่าจะเพียงพอให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถขอสิทธิได้อย่างราบรื่น) แต่ก็จะไม่ใช่เครื่องมือที่อาศัยช่องโหว่ในการอัพโหลดไฟล์เหมือนกัน กล่าวคือ อาจต้องมีการเพิ่มเงื่อนไขให้รัดกุมกว่านี้ หรืออาศัยดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบว่าถ้าผู้ใช้มีลักษณะทำตามเงื่อนไขเพื่อต้องการขอสิทธิอัพโหลดโดยเฉพาะ และภาพดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้งานจริง หรือใช้งานอย่างไม่เหมาะสมแม้ว่าจะใส่สัญญาอนุญาตครบถ้วน ผู้ดูแลระบบก็สามารถลบภาพและปฏิเสธการให้สิทธิดังกล่าวได้ครับ
 3. File for Upload เป็นกระบวนการเปิดครับ ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้เองทั้งกระบวนการขอและกระบวนการอัพโหลด แต่ทั้งนี้ อยู่ภายใต้กำกับของนโยบาย Uploader และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างกระบวนการ File for Upload และ Request for Uploader Rights จะได้เสนอให้พิจารณาต่อไปหลังจากที่ร่างนโยบาย Uploader ผ่านความเห็นชอบแล้วครับ --210.1.21.126 13:28, 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
Symbol support vote.svg เห็นด้วย --2001:44C8:4515:A7AF:1:0:D6E3:42C3 10:15, 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
ความเห็นบางส่วนของผมเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลอยู่ด้านล่างครับ (คิดว่าผู้ใช่ท่านอื่นตอบประเด็นที่สงสัยของคุณ ponpan หมดแล้ว) บางประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งหรือจำนวนภาพ/สิทธิผู้อัปโหลดผมมองว่าหากผู้ใช้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็สามารถแต่งตั้งได้ ได้สิทธิแล้วจะอัปโหลดกี่ไฟล์ก็ขอให้ใส่รายละเอียดถูกต้องก็เพียงพอ ถ้าได้มาแล้วทำผิดก็ตักเตือนหรือระงับสิทธิได้ ส่วนเรื่อง "อัพโหลด" กับ "อัปโหลด" กับคำอื่น ๆ เดิมทีตั้งใจจะเก็บกวาดทีหลัง แต่ตอนนี้แก้ให้ใช้ "อัปโหลด" (ตามที่ใช้ทั่วไปในวิกิพีเดีย) แล้วครับ --Geonuch (คุย) 20:19, 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
ในแง่ของไฟล์ที่ถูกอัปโหลดอย่างไร้ประโยชน์ตามนโยบาย (ถ้าไม่แก้ไข) ผมว่าจะยิ่งเป็นการขอสิทธิยากขึ้นในภายหลังเพราะการตรวจการอัปโหลดต้องดูรายละเอียดสัญญาและประวัติไฟล์โดยเฉพาะที่ถูกลบด้วยครับ อัปโหลดอย่างเดียวไม่ได้ต้องถูกด้วย --Geonuch (คุย) 20:27, 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ความเห็นของ Ansแก้ไข

แต่ผู้ดูแลระบบมีสิทธิขาดในการให้สิทธิผู้อัพโหลดหรือไม่ก็ได้

ความเห็น: ไม่ควรให้สิทธิขาดอยู่กับผู้ดูแล เพราะจะเป็นเผด็จการเกินไป. ผู้ดูแลควรดำเนินการตามการตัดสินใจของประชาคม. --Ans (คุย) 21:43, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

@Ans: ในการขอสิทธิมีการเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมในการขอสิทธิผู้อัปโหลดของผู้ใช้ครับ (คล้ายกับการถามคำถามในการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ) สำหรับผู้ดูแลระบบเป็นแค่ผู้มีความสามารถทางเทคนิคในการแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้อัปโหลดเช่นเดียวกับในวิกิพีเดียภาษาอื่นที่มีสิทธิผู้อัปโหลด จะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งต้องดูการออกความเห็นและการตอบคำถามก่อนครับ --Geonuch (คุย) 21:56, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
หมายเหตุการแก้ไขร่าง พิเศษ:Diff/8109291 และ พิเศษ:Diff/8109321 --Geonuch (คุย) 21:58, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
เข้าใจครับว่า ผู้ดูแลมีสิทธิทางเทคนิค, แต่เขียนสั้นๆ แค่นี้ บวกกับคำว่า "สิทธิขาด" ทำให้เข้าใจผิดได้ว่า ผู้ดูแลไม่ต้องทำตามประชาคม ก็ได้ --Ans (คุย) 22:15, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
ถ้าแก้เรื่องศัพท์ที่ใช้ให้เข้าใจชัดเจนขึ้นไม่มีปัญหาครับ ผมเข้าใจว่าผู้ร่างนโยบายอาจแปลตามนโยบายภาษาอื่นมาตรงตัว ถ้าต้องการเสนอให้ปรับแก้ก็ทำได้ครับ --Geonuch (คุย) 22:42, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ความเห็นของ Geonuchแก้ไข

มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล (รายละเอียดบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับความเห็นของคุณ Ponpan เนื่องจากผมอิงมาใช้ด้วย) ว่าในกรณีที่เห็นสมควรว่ายังควรมีอยู่ ขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น ขอยกเว้นการอภิปราย และปรับเกณฑ์โดยเปลี่ยนจาก

ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังคงแก้ไขอยู่ภายใน 30 วัน (พิจารณาจากประวัติการแก้ไขหรือรายการการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แต่ละราย) ซึ่งได้มีการอัพโหลดไฟล์โดยใส่สัญญาอนุญาตอย่างถูกต้องตามแม่แบบ {{Non-free use rationale}} หรือเป็นผู้ใช้ที่สามารถเขียนคำประกาศสัญญาอนุญาตรูปแบบใหม่ (โดยเขียนคำประกาศสัญญาอนุญาตใหม่แทนที่คำประกาศสัญญาอนุญาตตามรูปแบบเดิม) ได้ถูกต้องอย่างน้อย C ไฟล์ก่อนหน้าวันที่เปิดให้ขอสถานะผู้อัพโหลด สามารถขอสถานะผู้อัพโหลดโดยขอยกเว้นการอภิปรายสามวันได้ และผู้ดูแลระบบมีสิทธิในการดำเนินการให้สิทธิหรือถอดถอนสิทธิผู้อัพโหลดในบทเฉพาะกาลนี้ ตามการตัดสินของประชาคม

เป็น

ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังมีการอัพโหลดไฟล์โดยใส่สัญญาอนุญาตอย่างถูกต้องตามแม่แบบ {{Non-free use rationale}} หรือเป็นผู้ใช้ที่สามารถเขียนคำประกาศสัญญาอนุญาตรูปแบบใหม่ (โดยเขียนคำประกาศสัญญาอนุญาตใหม่แทนที่คำประกาศสัญญาอนุญาตตามรูปแบบเดิม) ได้ถูกต้องอย่างน้อย C ไฟล์ก่อนวันที่ X เดือน Y 2562 (30 วัน/ 1 เดือนก่อนวันที่เปิดให้ขอสถานะผู้อัพโหลด) สามารถขอสถานะผู้อัพโหลดโดยขอยกเว้นการอภิปรายสามวันได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิผู้อัพโหลด ประชาคมอาจพิจารณาให้มีการออกความเห็นตามปกติก็ได้

และที่เสนอให้มีการยกเว้นสิทธิให้กับผู้ใช้ที่มีการอัปโหลดก่อนวันที่กำหนด ส่วนนึงมาจากความเห็นของคุณ @Ponpan: เกี่ยวกับผู้ใช้ที่อาจทยอยอัปโหลดภาพเพื่อเข้าเกณฑ์ข้อยกเว้นเดิมอันเป็นการสร้างภาระในการตรวจตราจากผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ และการที่เสนอให้จำกัดอายุวันอัปโหลดล่วงหน้า 1 เดือน/หรือ 30 วันก่อนวันที่ระงับ เพราะโดยทั่วไปถือว่าผู้ใช้ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 วันและการแก้ไขจำนวนหนึ่งถือว่าพิจารณาเป็น "ผู้ใช้มีประสบการณ์" ที่ควรจะเข้าใจนโยบายของวิกิพีเดียได้อย่างสังเขป และการอัปโหลดไฟล์ของผู้ใช้นั้นเป็นแค่บางช่วงเวลา การระบุว่าเป็น "ภายใน" อาจไม่ยุติธรรมต่อผู้ใช้ที่ประวัติการอัปโหลดมากและถูกต้องแต่ช่วงเวลาที่ระบุอาจไม่มีความจำเป็นต่อการแก้ไขของผู้ใช้ครับ และการขอยกเว้นนี้นอกจากผู้ใช้จะขอยกเว้นได้แล้ว ประชาคมยังสามารถขอให้มีการออกความเห็นตามปกติหากมีประเด็นสำคัญ (โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ในการขอสิทธิข้อ 4 ซึ่งควรพิจารณาตามแต่ละบุคคลไป) อย่างไรก็ตามผมไม่ขัดข้องเรื่องการมีหรือไม่มีบทเฉพาะกาล ขอให้อยู่ดุลยพินิจของชุมชนถ้าเป็นเป็นประโยชน์ต่อวิกิพีเดียครับ --Geonuch (คุย) 20:08, 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ผมแก้ร่างตาม Special:Diff/8114994 ครับ โดยนำข้อเสนอร่างในส่วนนี้มาพิจารณา แต่หากประชาคมเห็นว่าบทเฉพาะกาลไม่จำเป็น ก็สามารถตัดออกได้ตามสมควรครับ --210.1.21.126 13:25, 12 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
ขอเสนอเพิ่มเกี่ยวกับการเว้นระยะเวลาในการขอสิทธิเมื่อไม่ผ่านหรือเคยถูกระงับแล้วจะขอสิทธิใหม่อีกครั้ง ว่าจะกำหนดระยะเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการยื่นคำร้องซ้ำซ้อนหลายครั้ง (เช่น ครบ 3 วัน ไม่ผ่านแล้วส่งเรื่องใหม่ทันที) ทำนองเดียวกับระเบียบการเสนอชื่อผู้ดูแลที่ให้เสนอชื่อใหม่ได้อีกครั้งใน 3 เดือน ว่าควรมีหรือไม่ครับ --Geonuch (คุย) 08:46, 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
Yes check.svg แก้ไขร่างแล้ว ตาม Special:Diff/8118512 ครับ ทั้งนี้ผมขอกำหนดหน่วยเป็นวัน หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ดูแลระบบครับ --210.1.21.126 11:24, 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
เนื่องจากผมได้ร่างหน้า Requests for permissions พบว่าในหลายภาษาให้มีการระงับสิทธิในหน้า WP:AN แต่ร่างนโยบายของ uploader ในตอนนี้ให้มีการขอและระงับสิทธิในหน้าเดียวกัน ไม่ทราบว่าเราจะระงับตาม AN เหมือนส่วนใหญ่หรือใน Rfp ตามร่างนโยบายกำหนดครับ (ไม่รวมเหตุฉุกเฉินที่ผู้ดูแลระบบสามารถระงับได้เลยหรือใช้ WP:AN/I) --Geonuch (คุย) 09:53, 24 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

อภิปรายหลักเกณฑ์การขอสิทธิแก้ไข

ผู้ใช้ที่ประสงค์จะขอสิทธิในการอัปโหลดไฟล์ในวิกิพีเดียภาษาไทย [...] จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
* มีจำนวนการแก้ไขไม่ต่ำกว่า A ครั้ง และมีบัญชีผู้ใช้บนวิกิพีเดียภาษาไทยไม่น้อยกว่า B เดือน
* หากผู้ใช้ไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งก่อน จะเสนอชื่อผู้ใช้ดังกล่าวให้เป็นผู้อัพโหลดได้ก็ต่อเมื่อเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า E วัน หรือจนกว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะแสดงให้ผู้ดูแลระบบ และ/หรือประชาคมเห็นได้ว่ามีความเข้าใจในนโยบายผู้อัพโหลดและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
 • เสนอให้ A = 10, B = 1 (เรื่องจำนวนครั้งการแก้ไขอาจไม่เน้นมาก เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการอัปโหลดภาพหรือความเข้าใจเรื่อง fair use โดยตรง) --Horus (พูดคุย) 16:54, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 • A = 10, B = 1 เท่ากับคุณ Horus และ E = 7 โดยจำนวนการแก้ไขเป็นไปตามสิทธิผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ และ 1 เดือนน่าจะเพียงพอต่อการเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเว้นระยะการขอซ้ำไป 7 วันเพื่อไปทำความเข้าใจใหม่น่าจะเพียงพอ --Geonuch (คุย) 19:24, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 • เห็นด้วยกับคุณ Horus ถือนัยว่าผู้ขอสิทธิอยู่ในขั้น "ผู้เรียนรู้" (+มีบัญชีอายุมากกว่า 1 เดือน) เป็นอย่างน้อย --Ponpan (คุย) 21:41, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

อภิปรายบทเฉพาะกาลแก้ไข

ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังมีการอัปโหลดไฟล์โดยใส่สัญญาอนุญาตอย่างถูกต้องตามแม่แบบ {{Non-free use rationale}} หรือเป็นผู้ใช้ที่สามารถเขียนคำประกาศสัญญาอนุญาตรูปแบบใหม่ (โดยเขียนคำประกาศสัญญาอนุญาตใหม่แทนที่คำประกาศสัญญาอนุญาตตามรูปแบบเดิม) ได้ถูกต้องอย่างน้อย C ไฟล์ก่อนวันที่ Z (30 วันก่อนวันเปิดให้ขอสถานะผู้อัพโหลดเป็นครั้งแรก) สามารถขอสถานะผู้อัปโหลดโดยขอยกเว้นการอภิปรายสามวันได้
 • เสนอว่าไม่จำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์อัปโหลดจำนวนภาพที่อัปอย่างถูกต้องก็ได้ ขอแค่ไม่เคยอัปภาพผิดตามนโยบายก็พอ ส่วน Z เสนอว่าเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งครบ 14 วันหลังเริ่มอภิปรายหน้านี้ --Horus (พูดคุย) 20:35, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 • ถ้าเป็นตามข้อความที่ปรับใหม่นี้ก็ถือว่าไม่มีช่องโหว่ตามที่เคยเขียนไว้ และยังประนีประนอมต่อผู้ใช้มากขึ้น (เพราะครอบคลุมผู้ใช้มากขึ้น) เรื่องเกณฑ์จำนวนภาพขั้นต่ำ เห็นว่าอาจใช้ว่า "ได้ถูกต้องเป็นจำนวนพอสมควร" แทน เพราะผู้ที่อัปโหลดไฟล์ไม่มากคงไปขอให้ Uploader อัปให้อยู่แล้ว ส่วนผู้ที่จะเป็น Uploader เองก็ควรมีความจำเป็นที่จะต้องอัปโหลดอยู่เป็นประจำ จึงควรเคยอัปไฟล์มาแล้วพอสมควร ส่วนผู้ที่อยากจะเริ่มอัปไฟล์จำนวนมากในอนาคตก็ให้เข้ากระบวนการขอสิทธิตามปกติ --Ponpan (คุย) 21:34, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

กำหนดการและประชาสัมพันธ์แก้ไข

เสนอให้วันที่ 1 มีนาคม เป็นวันยื่นขอระงับฯ กับทาง phabricator (ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน กำหนดวันแน่นอนไม่ได้) เพราะการอภิปรายนี้ถ้าใช้เวลาปกติ 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน คือตั้งแต่ 6 ถึง 20 กุมภาพันธ์ ที่เหลือก็เปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ผู้ใช้ทราบอีก 8 วันหรือหนึ่งสัปดาห์นิด ๆ น่าจะเรียบร้อยพอดีครับ

ส่วนการประกาศให้ผู้ใช้ทราบ เห็นว่ามีดังนี้

 • ติดป้ายประกาศบน มีเดียวิกิ:Sitenotice
 • ส่งข้อความแจ้งการระงับไปยังหน้าคุยของผู้ใช้ส่วนใหญ่และมีการเคลื่อนไหวอยู่ใน 500 รายชื่อ (ข้อเสียคือบางคนจะรำคาญเพราะเหมือนส่ง spam และควรใช้บอตในการส่งข้อความจำนวนมาก)

จริงอยู่ที่ว่าเราอาจไม่จำเป็นต้องประกาศอะไรเลย แต่อยากให้คำนึงว่าผู้ใช้ที่ทราบว่ามีการระงับฯ เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้มาแสดงความคิดเห็นหรือลงคะแนนโดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่รู้ว่ามีการอภิปราย การประกาศล่วงหน้าจะทำให้ผู้ใช้เข้าใจและเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับ --Geonuch (คุย) 08:32, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ขอสอบถามคุณ @Geonuch: ว่า ได้ขอระงับสิทธิการอัปโหลดไฟล์ของผู้ใช้ทั่วไปหรือยังครับ เพราะประเด็นดังกล่าวได้ข้อยุติไปแล้ว --Horus (พูดคุย) 16:55, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
@Horus: ยังครับ เพราะต้องพิจารณาการร่างนโยบายและประเด็นอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงค่อยยื่นเรื่องตามที่ผู้ใช้คนนึงเสนอในการอภิปรายครั้งที่แล้วครับ ซึ่งผมว่ายังสามารถรออีกสักพักเผื่อผู้ใช้ท่านอื่นจะมีประเด็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา --Geonuch (คุย) 19:05, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
อ้อ ผมเห็นละว่าคุณกำหนดวันที่ 1 มีนาคม จริง ๆ เอาเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์เป็นวันยื่นเลยก็ได้ครับ บทเฉพาะกาลไว้คุยกันทีหลังก็ได้ เพราะผมชักสงสัยว่าผู้ใช้บางคนอาจถ่วงเวลา (filibuster) --Horus (พูดคุย) 20:16, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ยื่นเรื่องวันที่ 20 ก็ได้ครับ --Geonuch (คุย) 08:32, 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ผมได้แก้ข้อความของตนเองในการเสนอวันที่ยื่นขอระงับตาม พิเศษ:Diff/8117458 เนื่องจากพบว่าการดำเนินการของ phabricator ไม่แน่นอนและไม่เคยมีใครกำหนดวันไปตามระเบียบ จึงขอแก้ไขข้อความครับ --Geonuch (คุย) 19:43, 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ประกาศบน Sitenoticeแก้ไข

 • วันที่ 20 ก.พ. — วันที่ phabricator ระงับการอัปโหลด
วิกิพีเดียภาษาไทยอยู่ในระหว่างกระบวนการยื่นขอการระงับการอัปโหลดไฟล์จากผู้ใช้ทั่วไปตาม[[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ร่างนโยบายผู้อัปโหลดและกำหนดการระงับการอัปโหลดไฟล์|มติชุมชน]]เมื่อวันที่ [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ร่างนโยบายผู้อัปโหลดและกำหนดการระงับการอัปโหลดไฟล์|20 กุมภาพันธ์ 2562]] ผู้ใช้ทั่วไปยังสามารถอัปโหลดไฟล์มายังวิกิพีเดียได้ตามปกติ
 • วันที่ phabricator ระงับการอัปโหลด — ประมาณ 1 เดือน
ตั้งแต่วันที่ X วิกิพีเดียภาษาไทยระงับการอัปโหลดไฟล์จากผู้ใช้ทั่วไปอย่างเป็นทางการ ผู้ที่ต้องการอัปโหลดไฟล์เสรีโปรดดำเนินการที่[[commons:|วิกิมีเดียคอมมอนส์]]หรือยื่นคำร้องขออัปโหลดไฟล์ไม่เสรีที่[[วิกิพีเดีย:Files for Upload]]

--Geonuch (คุย) 10:13, 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

@Horus: รบกวนแปะข้อความตัวบนลงบน มีเดียวิกิ:Sitenotice ให้หน่อยครับ ปรับแก้ข้อความได้ตามสมควร --Geonuch (คุย) 20:58, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
คิดว่ารอเขาจัดการให้ก่อนครับ ผมเคยส่งเรื่องไปแล้วเขาไม่จัดการให้ เก้อเลยครับ --Horus (พูดคุย) 21:00, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ความคืบหน้าแก้ไข

 • ส่งเรื่องไปที่ phab:T216615 --Geonuch (คุย) 20:52, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 • ทาง phabricator รับเรื่องแล้ว --Geonuch (คุย) 12:22, 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 • ได้แปลข้อความที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อัปโหลดใน Translatewiki.net ประกอบด้วย MediaWiki:Group-uploader/th MediaWiki:Group-uploader-member/th และ MediaWiki:Group-uploader-member/th (อันนี้แปลมาตั้งแต่ปี 51) --Geonuch (คุย) 12:29, 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 • ผู้ assign งานขอไม่รับงานนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัว เราคงต้องรออีกระยะหนึ่งจนกว่าจะมีคนมารับทำต่อ --Geonuch (คุย) 07:47, 3 เมษายน 2562 (ICT)
 • ผู้รับผิดชอบแจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในวันที่ 8 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 11:00–12:00 UTC (ประมาณ 18:00–19:00 น. ตามเวลาไทย) --Horus (พูดคุย) 09:47, 7 เมษายน 2562 (ICT)
  • @Geonuch: เนื่องจากไม่แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลจริงหรือไม่ จึงคิดว่าน่าจะรอให้มีผลจริง ๆ ก่อนค่อยประกาศขึ้น Sitenotice นะครับ (เผื่อมี surprise อะไรอีก) --Horus (พูดคุย) 09:48, 7 เมษายน 2562 (ICT)
  • ส่วนบทเฉพาะกาล "ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังมีการอัปโหลดไฟล์[...]ได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ก่อนวันที่ Z (30 วันก่อนวันเปิดให้ขอสถานะผู้อัพโหลดเป็นครั้งแรก) สามารถขอสถานะผู้อัปโหลดโดยขอยกเว้นการอภิปรายสามวันได้" ขอเพิ่มข้อความเส้นใต้ และลบข้อความตัวเส้นหนาออกนะครับ --Horus (พูดคุย) 10:31, 7 เมษายน 2562 (ICT)
   • @Horus: ไม่มีปัญหาครับ เห็นชอบตามที่กล่าวมา --Geonuch (คุย) 12:55, 7 เมษายน 2562 (ICT)
 • phabricator ดำเนินการให้แล้ว ตอนนี้ผมเองในฐานะผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหน้า พิเศษ:อัปโหลด ได้ครับ (รบกวนคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบลองตรวจดูด้วยครับ) --Geonuch (คุย) 18:38, 8 เมษายน 2562 (ICT)
  • @Horus: จะประกาศใช้นโยบายและหน้าที่เกี่ยวข้องเลยหรือจะดูผลกระทบไประยะนึงก่อนครับ ตอนนี้ task ใน phabricator ปิดเรียบร้อยแล้ว --Geonuch (คุย) 18:49, 8 เมษายน 2562 (ICT)
  • @B20180, Jutiphan, Mda, Nullzero, Pongsak ksm, Saeng Petchchai, Sry85, และ พุทธามาตย์: ถึงผู้ดูแลระบบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ (รวมถึงคุณ Horus) ถ้าสะดวกช่วยดูด้วยว่ายังสามารถเข้าหน้า พิเศษ:อัปโหลด ได้ตามปกติหรือไม่ (ปกติยังต้องเข้าได้) และใน พิเศษ:สิทธิผู้ใช้ เมื่อใส่ชื่อผู้ใช้แล้วกดโหลด จะแสดงให้แก้ไขสิทธิผู้ใช้ได้ครับ ถ้าขึ้นว่ามี "ผู้อัปโหลด" แสดงว่าใช้ได้แล้ว --Geonuch (คุย) 19:10, 8 เมษายน 2562 (ICT)
เข้าได้ และขึ้นข้อความ ผู้อัปโหลด ครับ --B20180 (คุย) 19:13, 8 เมษายน 2562 (ICT)

เชิงอรรถแก้ไข

 1. การอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เก่า (ดูบทเฉพาะกาล) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการขอสิทธิ์อัปโหลด
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/User:Jimbo_Wales/Statement_of_principles

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่