วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ระงับการอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้ทั่วไป

หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย
การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ตามที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการอภิปรายการบังคับใช้นโยบายสื่อไม่เสรี โดยสรุปว่าจะเปลี่ยนแม่แบบให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแม่แบบ {{Non-free use rationale}} (ซึ่งในความเป็นจริงก็คือแม่แบบเดียวกัน แต่ผู้พยายามเปลี่ยนไปใช้แม่แบบใหม่เห็นว่าไม่สามารถกระทำได้โดยฉับพลัน) แต่ก็ปรากฎว่าผู้ใช้หลายรายไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามวิกิพีเดียภาษาอังกฤษในการใช้แม่แบบ NFUR และใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน อีกทั้งยังมีกรณีที่ผู้ใช้ตามลบภาพชอบธรรมทั้ง ๆ ที่ใส่ข้อมูลจนครบถ้วนแล้วด้วย จึงขอเสนอนโยบายว่า ผู้ที่จะสามารถอัพโหลดภาพในวิกิพีเดียภาษาไทยได้ จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ที่มี flag "uploader" เท่านั้น เช่นเดียวกับหลายวิกิที่จำกัดการอัพโหลดไฟล์ทำนองเดียวกันนี้

อนึ่ง แม้ว่าจะมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า การเพิ่มสถานะ Uploader เป็นการเพิ่มกระบวนการที่ยุ่งยากเกินสมควร แต่เนื่องจากการที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าใจความแตกต่างของแม่แบบได้โดยง่าย และไม่สามารถเขียนคำประกาศแสดงการใช้งานโดยชอบธรรมแบบเดียวกับที่ทำในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษซึ่งเคร่งครัดในจุดนี้มากได้ อันจะทำให้ก่อให้เกิดการลบภาพตามมาในท้ายที่สุดนี้ จึงย่อมเป็นการสมควรมากกว่าที่จะจำกัดการอัพโหลดไว้แต่เฉพาะผู้ใช้ที่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการบังคับตามนโยบาย EDP/สื่อไม่เสรีมากกว่า จึงได้เสนอนโยบายนี้ขึ้นมาครับ --210.1.21.126 12:23, 21 ธันวาคม 2561 (ICT)

ผมขออนุญาตถามครับ นโยบายที่เสนอนี้จะไม่เป็น เสือกระดาษ อีกใช่เปล่าครับ เพราะการประชาสัมพันธ์ระหว่างแอดมินและผู้ใช้ทั่วไปยัง ห่วย คือแอดมินบอกว่ามีนโยบายนี้ แต่ผู้ใช้ทั่วไปทราบว่ามี แต่ไม่ทราบเนื้อหาของนโยบาย หรือเปิดอ่านผ่าน ๆ ไม่ทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 15:44, 21 ธันวาคม 2561 (ICT)
นโยบาย EDP จริง ๆ ไม่ใช่นโยบายเสือกระดาษครับ เพราะก็เห็นผู้ใช้หรือผู้ดูแลดำเนินการอยู่ แต่การเพิ่มลักษณะการเขียนให้ครอบคลุมกับกฎหมาย Fair use ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด มีลักษณะทำนองเดียวกับการนำกฎหมายสหรัฐอเมริกามาบังคับใช้ในประเทศไทยโดยไม่ปรับให้เหมาะสม (เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าโดน Foundation เตือนมาว่านโยบาย EDP ไม่รัดกุมพอ) แต่ก็ปรากฎว่าพอเพิ่มการเขียนคำประกาศ fair use ขึ้นมา ก็พบว่าผู้ใช้ทั่วไปหลายท่านก็ไม่สามารถเขียนคำประกาศ fair use ได้ถูกต้องตามความประสงค์ของการปฏิรูป NFUR อีกทั้งปรากฎว่าผู้ใช้ทั่วไปหลายท่าน พอเห็นว่าผู้ใช้อื่นเขียนประกาศ fair use ไม่ถูกต้อง ก็ไปแจ้งลบภาพของคนอื่นแทนที่จะอธิบาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าผู้ดูแลต้องมานั่งลบภาพ และเพื่อป้องกันการเขียนคำประกาศเรื่อง fair use ไม่ถูกต้อง จึงน่าจะเป็นการสมควรกว่าที่ควรจำกัดการอัพโหลดไว้เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าใจและยินดีจะปฏิบัติตามนโยบาย EDP/NFUR จริง ๆ ดีกว่า จึงเป็นที่มาของการเสนอนโยบายนี้ขึ้นมา เพื่อตัดปัญหาไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปอัพโหลดภาพได้จนกว่าจะทำความเข้าใจกับนโยบาย EDP/NFUR และอีกประการหนึ่งคือ เป็นการส่งเสริมให้มีการเก็บกวาดภาพชอบธรรมโดยให้ผู้ใช้ที่ต้องการอัพโหลดภาพทำความเข้าใจกับนโยบายนี้โดยการสะสางภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องที่ผู้ดูแลกำหนดครับ ลำพังการใช้ประกาศเตือนว่าการระบุถ้อยคำไม่เพียงพอ ย่อมไม่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้องครับ
อนึ่ง นโยบายที่เสนอข้างต้นเป็นการระงับการอัพโหลด ดังนั้น ถ้าระงับการอัพโหลดได้ ผลก็คือระบบจะไม่ยินยอมให้ผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหรือ Uploader อัพโหลดภาพได้ แต่ก็สามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทั่วไปทราบได้ว่าให้ใช้ภาพเฉพาะที่มีอยู่และสะสางภาพที่ไม่ถูกต้องตามนโยบายเก่าก่อน หรือใช้ภาพจากคอมมอนส์ได้ หรือแจ้งให้ทราบว่าผู้ใช้ต้องเป็น Uploader เท่านั้นก็ย่อมกระทำได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยถ้อยคำทำนองเดียวกับที่ปรากฎใน MediaWiki:Permissionserrorstext-withaction ครับ --210.1.21.126 17:27, 21 ธันวาคม 2561 (ICT)
เนื่องจากไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มและการอภิปรายกินเวลามากว่า 2 สัปดาห์ ควรจะมีการเปิดให้ลงคะแนนจากผู้ใช้เพื่อหาข้อสรุปสำหรับการอภิปรายนี้ ข้อย้ายส่วนของที่แสดงความเห็นด้วยไปรวมกับหัวข้อลงคะแนนนะครับ --Geonuch (คุย) 19:19, 1 มกราคม 2562 (ICT)

ลงคะแนน

"คุณเห็นด้วยกับการระงับการอัพโหลดไฟล์โดยผู้ใช้ทั่วไปและเพิ่มสถานะ Uploader ในวิกิพีเดียภาษาไทยหรือไม่"

เห็นด้วย

 1. เห็นด้วย การแก้ไขดังกล่าวจะทำให้สามารถบังคับใช้นโยบาย fair use ได้เป็นผลมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยตอบโจทย์ความมุ่งหมายของวิกิพีเดียภาษาไทยที่ชุมชนออกความเห็นหลายครั้งแล้วว่า ต้องการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ --Horus (พูดคุย) 12:13, 29 ธันวาคม 2561 (ICT)
 2. เห็นด้วย ตามเหตุผลที่ไอพีระบุในย่อหน้าแรก --B20180 (คุย) 11:05, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 3. เห็นด้วย พิจารณาเหตุผลต่าง ๆ เห็นว่าจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการอัปโหลดภาพที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ครับ --Geonuch (คุย) 17:40, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 4. เห็นด้วย เอาให้คุ้มกับการบริจาควิกิพีเดียผ่านแพ็ค Humble Sonic Bundle ทั้ง 3 tier --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 19:27, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 5. เห็นด้วย ผู้ใช้ควรจะมีความรู้ความเข้าใจนโยบายการใช้ภาพหรือสื่อก่อนจึงจะมีสิทธิ์อัปโหลดได้ การกำหนดสถานะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี --ZeroSixTwo (คุย) 20:32, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 6. เห็นด้วย --Mda (คุย) 23:23, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 7. เห็นด้วย แต่ควรจะทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีตัวอย่างที่ชัดเจน เพราะผู้ใช้หลายคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์ หากจะให้เฉพาะคนที่ขึ้นสถานะ Uploader ก็ควรจะให้มีช่องทางรีเควสไฟล์ เผื่อบางบทความอยากจะมีไฟล์ประกอบ แต่อัพไปก็ขึ้นแดง Sir P.S. (Thainexon) (คุย) 10:25, 5 มกราคม 2562 (ICT)
  เข้าใจว่าตามที่ไอพีเสนอมาข้างต้น จะต้องมีการหน้าขอให้มีการอัพโหลดไฟล์โดย Uploader (ทำนองเดียวกับ Wikipedia:Files for upload) และหน้าขอให้มีการแต่งตั้ง Uploader (ทำนองเดียวกับหน้าขอสิทธิ Uploader ในวิกิพีเดียภาษาเกาหลี) ครับ --124.120.117.224 21:00, 5 มกราคม 2562 (ICT)
  ทำนองนั้นแหละครับ และอยากให้มีแบบคัดกรองโดย Uploader ก่อน เผื่อบางไฟล์ตัวผู้ใช้สามัญเขาสร้างสรรค์ขึ้นมา แต่อยากจะอัพโหลดขึ้น ก็จะให้ Uploader เขาคัดกรองว่าไฟล์นั้นเหมาะสมหรือไม่ หรือไปละเมิดตัวไหนหรือเปล่า Sir P.S. (Thainexon) (คุย) 04:45, 6 มกราคม 2562 (ICT)
  Uploader ไม่ได้มีหน้าที่แต่เพียงอัพโหลดไฟล์ครับ แต่ต้องคัดกรองไฟล์ที่จะอัพโหลดด้วย และที่สำคัญที่สุดคือต้องเขียน NFUR ให้ได้อย่างที่ผู้ดูแลระบบหรือประชาคมคาดหวังให้ปฏิรูป ไม่เช่นนั้น Uploader ย่อมถูกระงับสิทธิในการอัพโหลดไฟล์ได้โดยผู้ดูแลระบบครับ ส่วนไฟล์ที่สร้างสรรค์เอง ผู้ใช้ก็สามารถไปอัพโหลดที่วิกิมีเดียคอมมอนส์ได้ กระนั้นก็ดี อาจมีกรณีว่าผู้ใช้เลี่ยงไปอัพโหลดภาพชอบธรรมใน Commons และใส่ป้ายแสดงสิทธิผิด ซึ่งต้องอาศัยการตรวจตราจากประชาคมทั้งใน Commons และในวิกิพีเดียภาษาไทยต่อไป เช่น ใช้ Filter ตรวจจับการใส่ภาพในบทความของผู้ใช้ที่ไม่ได้มีสถานะ Uploader เพื่อตรวจสอบต่อไป เป็นต้นครับ --210.1.21.126 12:22, 7 มกราคม 2562 (ICT)
 8. เห็นด้วย --Wutzwz (คุย) 10:42, 5 มกราคม 2562 (ICT)
 9. เห็นด้วย การแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ไม่เปิดโอกาสการแก้ไขให้เป็นอิสระมากขึ้น ถึงแม้เรามีผู้ดูแลอยู่แล้ว บางทีการก่อกวนก็ดูแลไม่ทั่วถึง --นิลกาฬ (คุย) 19:28, 5 มกราคม 2562 (ICT)
 10. เห็นด้วย --223.24.168.14 21:36, 5 มกราคม 2562 (ICT) (ไอพีมีประวัติแจ้งเรื่องในหน้าผู้ดูแลระบบซ้ำซากโดยไม่อธิบายเหตุผลให้ชัดเจน เพียงแต่แจ้งขอให้ปลดล็อกตัวกรองเท่านั้น ประกอบกับการที่ไอพีไม่ควรมีส่วนได้เสียในการอัพโหลดไฟล์ซึ่งปัจจุบันสงวนไว้สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการเหมาะสมที่จะนับคะแนนในส่วนนี้ --210.1.21.126 12:09, 7 มกราคม 2562 (ICT))
  ไอพี มีส่วนได้เสียครับ, เพราะเขาได้ประโยชน์จากการได้อ่านบทความคุณภาพ ได้เห็นภาพประกอบที่เหมาะสม, ผู้อ่านทุกคนจึงมีส่วนได้เสียครับ --Ans (คุย) 20:46, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
  ปกติในการออกเสียงหรือลงคะแนนในการอภิปรายใด ๆ ไอพีมีข้อจำกัดในการถูกสงวนสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อนับคะแนน อย่างไรก็ตามไอพีสามารถตั้งหัวข้อและแสดงความคิดเห็นต่อการอภิปรายหรือการสร้างฉันทามติร่วมกันได้เช่นเดียวกับผู้ใช้ลงทะเบียน (ในการอภิปรายนี้ไอพีก็เป็นคนตั้งเหมือนกัน) คุณ Ans อาจไม่ทราบว่าช่วงไอพีที่ออกเสียงนี้มีประวัติในการก่อกวนจำนวนมากโดยเฉพาะในหน้า WP:AN บ่อยครั้ง สำหรับส่วนได้ส่วนเสียไอพี 210.1.21.126 ได้ระบุไว้ในวงเล็บแล้วครับ และการอภิปรายนี้ปิดแล้วครับ ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ การอภิปรายต่อเนื่อง (ลิงก์ข้างล่าง) น่าจะเหมาะสมกว่าครับ --Geonuch (คุย) 21:18, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
  ต่อจากข้างบน. เข้าใจว่าข้างบนมีการบอกว่าไอพีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพราะไอพีไม่สามารถ upload ได้อยู่แล้ว, แต่จริงๆ แล้วผู้อ่านทุกคนแม้จะ upload ไม่ได้ ก็มีส่วนได้เสียครับ. --Ans (คุย) 22:09, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 11. เห็นด้วย --Pilarbini (คุย) 14:35, 6 มกราคม 2562 (ICT)
 12. เห็นด้วย คือรู้สึกว่าผู้ใช้ใหม่ยังไม่เข้าใจการกรอกที่ดีพอ ซึ่งเอาตามจริงผมก็ยังกรอกไม่ครบเลย ถ้ามีผู้อัปโหลดที่เข้าใจและใช้การอัพได้ถูกต้อง ก็น่าจะลดปัญหาอัพรูปขยะได้เยอะครับ --Patsagorn Y. (คุย) 14:21, 5 มกราคม 2562 (ICT)
   ความเห็น @Patsagorn Y.: "ถ้ามีผู้อัปโหลดที่เข้าใจและใช้การอัพได้ถูกต้อง" ในหน้านี้ก็กำลังเสนอให้เฉพาะผู้มีคุณสมบัติได้เป็น "ผู้อัปโหลด" นะครับ แต่คุณไม่ได้ลงชื่อสนับสนุน ดูขัด ๆ กันหน่อยนะครับ --Horus (พูดคุย) 14:45, 6 มกราคม 2562 (ICT)
  นั่นสินะครับ ขออนุญาติเปลี่ยน --Patsagorn Y. (Patsagorn Y.) 15:02, 6 มกราคม 2562 (ICT)
 13. เห็นด้วย ความเห็นส่วนตัวคือไม่ประสงค์ให้มีการเอาสื่อของผู้อื่นที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้โดยชัดแจ้งหรือตกเป็นสมบัติสาธารณะมาใช้งานเลย (แม้จะทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายของประเทศที่เครื่องแม่ข่ายตั้งอยู่) เพราะก่อให้เกิดภาระแก่คนทำงานและเกิดความเคยชิน/ค่านิยมที่ไม่น่าส่งเสริมในหมู่ผู้เขียน การสนับสนุนข้อเสนอนี้เป็นหนทางที่ประนีประนอมเข้ากับความเห็นส่วนตัวของผมที่สุด --Taweethaも (คุย) 14:16, 7 มกราคม 2562 (ICT)
 14. เห็นด้วย เพื่อให้รู้แน่ชัดว่าสื่อที่อัปโหลดลงมาในวิกิพีเดียจะเป็นสื่อที่ได้รับอุณญาตให้แชร์แก่สาธารณจากเจ้าของ นอกจากนี้แล้วยังให้ผู้เขียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย--Kannajaja (คุย) 19:56, 7 มกราคม 2562 (ICT)
 15. เห็นด้วย Saeng Petchchai (คุย) 22:13, 15 มกราคม 2562 (ICT)

เป็นกลาง

 1. เป็นกลาง ไม่มีความคิดเห็นครับ แต่ถ้าทำขออย่ายุ่งยากนะครับ --ร้อยตรี โชคดี (คุย) 21:47, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 2. เป็นกลาง เอาตามความเห็นของท่านอื่นๆครับ --Lerdsuwa (คุย) 21:52, 4 มกราคม 2562 (ICT)
 3. เป็นกลาง ว่าอย่างไรก็ตามนั้น ขอแค่ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับ --Matable (คุย) 01:10, 6 มกราคม 2562 (ICT)
 4. เป็นกลาง --Potapt (คุย) 06:02, 6 มกราคม 2562 (ICT)
 5. เป็นกลาง อย่าให้มีความยุ่งยากกว่าเดิมก็พอครับ--SunsetBronze (คุย) 16:31, 9 มกราคม 2562 (ICT)
 6. เป็นกลาง Azoma | พูดคุย 09:02, 12 มกราคม 2562 (ICT)
 7. เป็นกลาง --ชาวไทย (คุย) 16:05, 12 มกราคม 2562 (ICT)
 8. เป็นกลาง --Pyro z (คุย) 18:11, 14 มกราคม 2562 (ICT)
 9. เป็นกลาง ยังไงก็ได้ฮะ ทุกท่าน ผมขอวางตัวเป็นกลาง แต่ให้ใช้ง่าย แก่ทุกคนก็พอ --หัวใจไร้ข้อแม้ (คุย)

ไม่เห็นด้วย

 1. ไม่เห็นด้วย Soponwit Sangsai (คุย) 12:25, 5 มกราคม 2562 (ICT)
 2. ไม่เห็นด้วย ยุ่งยากเปล่า ๆ แนะให้เปิดสอนขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์แบบละเอียด --Aretha00--00 (คุย)
   ความเห็น @Aretha00--00: ในหน้า วิกิพีเดีย:อัปโหลด และหน้าฟอร์มอัปโหลดต่าง ๆ เช่น [1] ก็เขียนไว้หมดแล้ว มีข้อแนะนำให้ปรับปรุงตรงไหนอีกครับ --Horus (พูดคุย) 14:44, 6 มกราคม 2562 (ICT)
 3. ไม่เห็นด้วย Love Krittaya (คุย) 02:30, 8 มกราคม 2562 (ICT)

ความคิดเห็นอื่น

 1.  ความเห็น หลังการลงคะแนนซึ่งน่าจะปิดผลช่วงวันที่ 14 หรือปลายเดือนมกราคมตามสมควร ถ้าการระงับฯ ผ่านแล้ว ขอให้เปิดการอภิปรายครั้งต่อไปสำหรับเกณฑ์ในการแต่งตั้ง Uploader (ผู้อัปโหลด), หน้า Files for upload และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยครับ --Geonuch (คุย) 10:33, 12 มกราคม 2562 (ICT)
 2. light bulb ข้อเสนอ ขอให้คงสถานภาพปัจจุบันไว้ก่อนจนกว่าการอภิปรายการแต่งตั้ง Uploader (หรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จะแล้วเสร็จ --Ingfa7599 (คุย) 19:46, 12 มกราคม 2562 (ICT)

การอภิปรายต่อเนื่อง

วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ร่างนโยบายผู้อัปโหลดและกำหนดการระงับการอัปโหลดไฟล์‎


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่