วัดแดงธรรมชาติ

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดแดงธรรมชาติ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในหมู่ที่ 1 บ้านวัดแดง ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดแดงธรรมชาติ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดแดงธรรมชาติ, วัดแดง, วัดวัวแดง
ที่ตั้งเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ซอยไทรม้า ซอย 1 (แยกซอยไทรม้า ซอย 2 และซอยไทรม้า ซอย 3) ถนนไทรม้า-บางรักน้อย-ท่าอิฐ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระครูปรีชาพัฒนโสภณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดแดงธรรมชาติสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 แต่เดิมชาวบ้านนำวัวแดงมาเลี้ยงในบริเวณวัด จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดวัวแดง ต่อมาคำว่า "วัว" ในชื่อวัดหายไปกลายเป็น วัดแดง แต่ชื่อไปซ้ำกับวัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งภายหลังเรียกว่าวัดแดงประชาราษฎร์ ส่วนชื่อวัดแห่งนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเติมคำว่า "ธรรมชาติ" และเติมไปเมื่อใด[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2428

อาคารเสนาสนะได้แก่ อุโบสถ กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร ภายในพระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะสมัยอยุธยา นามว่า หลวงพ่อโต ปัจจุบันอุโบสถอยู่ระหว่างการบูรณะด้วยการยกอุโบสถและฐานชุกชีศิลปะงานก่อสร้างยุคกรุงเก่า สูงจากเดิมประมาณ 2 เมตร เพื่อหนีน้ำสูงกว่า 2 เมตร เมื่อปลาย พ.ศ. 2554[2] ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง หอสวดมนต์ จำนวน 1 หลัง กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ที่มีความสวยงาม ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง และพระเจดีย์ ส่วนปูชนียวัตถุอื่น ๆ ได้แก่ หลวงพ่อทันใจ พระปางนาคปรกใหญ่ที่สุดในนนทบุรี[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดแดงธรรมชาติ (จังหวัดนนทบุรี)". เทศบาลเมืองไทรม้า. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-02-14. สืบค้นเมื่อ 2021-02-08.
  2. "หลวงพ่อพระพุทธทันใจอธิษฐานให้หายจากโรคภัยทันใจ". คมชัดลึก.
  3. "วัดแดงธรรมชาติ". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.[ลิงก์เสีย]