วัดเกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดเกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ในหมู่ที่ 8 บ้านข้าวสาร ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วัดเกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร
Map
ชื่อสามัญวัดเกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร, วัดเกดประยงค์ เล็ก ตั้งตรงจิตร, วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร, วัดเกด
ที่ตั้งเลขที่ 74 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูนนทวชิราภรณ์ (วิเชียร วชิโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2379 โดยลูกหลานของนางเกดได้ถวายที่ดินและทรัพย์สินสร้างวัดชื่อ วัดเกด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2394 ต่อมาถาวรวัตถุต่าง ๆ ของวัดเสื่อมโทรมไปตามอายุขัย จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 2479 นายประยงค์และนางเล็ก ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ ได้มาทอดกฐินที่วัดนี้ 3 ปี สภาพวัดก็ยังทรุดโทรมเช่นเดิม จึงเกิดจิตศรัทธาที่จะสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง ๆ ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเริ่มปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ. 2479 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดเกดประยงค์-เล็ก ตั้งตรงจิตร"

อาคารเสนาสนะของวัดได้แก่ อุโบสถรูปทรงเรือสำเภา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2379 ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 45 นิ้ว วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ และหอระฆัง[1] วัดยังมีเขาพระฉายที่จำลองมาจากเขาพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี เขาถวายพระเพลิงที่จำลองจากวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จังหวัดกาญจนบุรี[2]

อ้างอิง แก้

  1. "นั่งเรือเที่ยวชมวัดในคลองบางกอกน้อยและคลองแม่น้ำอ้อม" (PDF). p. 20.
  2. "วัดเกตประยงค์ เล็ก ตั้งตรงจิตร". เทศบาลเมืองบางกรวย.