วัดสนธิกรประชาราม

วัดในจังหวัดเพชรบูรณ์

วัดสนธิกรประชาราม เป็นวัดราษฎร์ ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533[1] ได้รับรองเป็นวัดในพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2535[1] และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2547[2]

วัดสนธิกรประชาราม
ทิศตะวันออกของอุโบสถวัดสนธิกรประชาราม
แผนที่
ที่ตั้ง77 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย 67000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระประธานพระพุทธมหามงคล
เจ้าอาวาสพระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ศรีภักดิ์)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

เมื่อปลาย พ.ศ. 2531 พระกิตติสารโสภณ (ชลอ กิตฺติสาโร) และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ซึ่งต่อมาเป็นพระธรรมวราลังการ (ชลอ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6 และ 7 (ธรรมยุต) ปรารภแก่วลีรัตน์ ลำใย โยมวัดคนหนึ่งว่า ต้องการที่ดินแปลงที่อยู่ติดริมแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างวัดเป็นอนุสรณ์แด่พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร[ต้องการอ้างอิง]

เมื่อวลีรัตน์ ลำใย ทราบความประสงค์ จึงขอที่ดินแปลงติดแม่น้ำป่าสัก ที่เป็นสวนผลไม้ของขุนชำนาญนิธิกร[เป็นใคร?] ได้สร้างไว้ จากอุทัย นิธิกร มารดาของขุนชำนาญนิธิกร จำนวน 6 ไร่ 23 ตารางวาเศษ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 18354 เลขที่ดิน 27 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2532[ต้องการอ้างอิง] และ ถวายให้วัดเพชรวรารามในงานสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2531 ณ วัดเพชรวราราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์[ต้องการอ้างอิง] ต่อมา วัดเพชรวรารามได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ไร่ 3 งาน รวมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 12 ไร่ 3 งาน[ต้องการอ้างอิง]

ขณะสร้างวัด พระกิตติสารโสภณ (ชลอ กิตฺติสาโร) นิมนต์พระพิพัฒน์ ฐิตายุโก จากวัดถ้ำเขาหินปูน (ปัจจุบันเรียกว่า วัดถ้ำปูนสวรรค์) ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นประธานที่พักสงฆ์[ต้องการอ้างอิง]

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โดยมีวลีรัตน์ ลำใย เป็นผู้รับใบอนุญาตในการสร้าง[1]

กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยให้ชื่อว่า “วัดสนธิกรประชาราม”[1] และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[2]

ชื่อ "วัดสนธิกรประชาราม" มาจากคำว่า "สนธิ" ซึ่งมาจากชื่อของพระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) ส่วนคำว่า "กร" มาจากสร้อยนามบรรดาศักดิ์ของขุนชำนาญนิธิกร และคำว่า "ประชา" หมายถึง ประชาชนทั่วไป สำหรับคำว่า "อาราม" หมายถึง วัดหรือสถานที่มีความร่มรื่น รวมเป็น "สนธิกรประชาราม" มีความหมายว่า วัด หรือ สถานที่มีความร่มรื่น ที่ขุนชำนาญนิธิกรและประชาชนร่วมกันสร้างเป็นอนุสรณ์แด่พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
ลำดับที่ รายนาม ตั้งแต่ปี จนถึง หมายเหตุ
1. พระครูพิพัฒน์วชิรคุณ
(พิพัฒน์ ฐิตายุโก)
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2541 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ด้วย
2. พระครูวิชมัยปุญญารักษ์
(ศุภชัย ปภาสิริ)
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต), เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก-เขาค้อ (ธรรมยุต) และเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต) ด้วย
3. พระราชปริยัติบัณฑิต
(ถนอม ศรีภักดิ์)[3]
พ.ศ. 2545 (ยังอยู่ในตำแหน่ง) เป็นรองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต)[4] ด้วย

สิ่งสำคัญภายในวัด

แก้

พระประธาน

แก้
 
พระประธาน

พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย{{อ้างอิง-เส้นใต้|ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป้นผุ้ออกแบบและมีพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระมหานายก เป็นประธานในการเททอง[ต้องการอ้างอิง]

ศาสนสถาน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

แก้

ภายในวัด มีอุโบสถหลังหนึ่ง ประกอบด้วยสองชั้น ชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญ กว้าง 17.20 เมตร ยาว 33 เมตร ชั้นบนใช้ประกอบสังฆกรรม กว้าง 8.90 เมตร ยาว 20.90 เมตร อุโบสถนี้สร้างตามแบบของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ในวัดยังมีอาคารหลังหนึ่ง เรียก "อาคารธรรมรักษา" เป็นอาคารสองชั้นใช้สำหรับการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ ชั้นล่างเป็นห้องพักพระวิทยากร 1 ห้อง และห้องเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีอีก 5 ห้อง ส่วนชั้นบนเป็นที่พักสำหรับพระภิกษุสามเณร 20 ห้อง

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา (วัดสนธิกรประชาราม) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2535" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. เล่ม 109, ฉบับพิเศษ, ตอนที่ 47 (-): หน้า 7. 8 เมษายน 2535. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา (งวดที่ 2 ประจำปี 2547) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2547" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. เล่ม 121, ตอนที่ 51 ง (-): หน้า 2. 24 มิถุนายน 2547. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. [1] มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2545 มติที่ 187/2545 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธรรมยุต)
  4.  
    พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เลขที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้ง พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 4-5 (ธรรมยุต)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้