วัดชัยสิทธาวาส

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดชัยสิทธาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วัดชัยสิทธาวาส
แผนที่
ชื่อสามัญวัดชัยสิทธาวาส, วัดป่า
ที่ตั้งตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูบัณฑิตาภิวัฒน์ (ยานะ ปณฺฑิตเสวี ป.ธ.3)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดชัยสิทธาวาสสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ชื่อเดิมคือ วัดป่า ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2400[1] แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น "วัดชัยสิทธาวาส" โดยเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. 2486

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 6.5 เมตร เป็นอุโบสถเก่าที่มีศิลปะสวยงาม หน้าบันอุโบสถประดับด้วยปูนปั้นลายดอกพุตตาลสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในมีพระประธาน หน้าตักกว้าง 1.5 เมตร สูง 3.5 เมตร เนื้อลงรักปิดทอง วิหาร 3 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 5 หลัง กำแพงรอบสังฆาวาสประมาณ 200 เมตร หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ ฌาปนสถาน หอระฆัง หอไตร โรงครัว[2] นอกจากนี้ทางวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เรือโบราณ ในอดีตบ้านกระแชงเป็นตลาดน้ำใหญ่ มีเรือนแพหนาแน่นเต็มคุ้งน้ำ มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งแต่หน้าวัดไก่เตี้ยไปถึงวัดชัยสิทธาวาส วัดจึงได้รวบรวมเรือต่าง ๆ ที่เคยใช้ในอดีตมาเก็บไว้[3]

สมุดภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดชัยสิทธาวาส". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดชัยสิทธาวาส". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  3. "พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ วัดชัยสิทธาวาส". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).