ริโตนาเวียร์

ริโตนาเวียร์ (Ritonavir)

ริโตนาเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.125.710
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม