รายนามอธิบดีกรมประมง

ด้านล่างนี้คือรายนามเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำ อธิบดีกรมการประมง และอธิบดีกรมประมง[1]

อธิบดีกรมประมง
150px
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ดร.อดิศร พรหมเทพ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งดร.ฮิวแมคคอร์มิค สมิท
สถาปนาพ.ศ. 2469
เว็บไซต์กรมประมง

รายนามแก้ไข

เจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 100px ดร.ฮิวแมคคอร์มิค สมิท 27 กันยายน พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2473
2 100px หลวงจุลชีพพิชชาธร
(จุล วัจนคุปต์)
พ.ศ. 2474 พ.ศ. 2475
อธิบดีกรมการประมง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
3 100px หลวงจุลชีพพิชชาธร
(จุล วัจนคุปต์)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2477
4   หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
(ทองดี เรศานนท์)
พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2479
5 100px พระยาชลมารคพิจารณ์
(หม่อมหลวงพงศ์ สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2482
6   พระช่วงเกษตรศิลปการ
(ดร.ช่วง โลจยะ)
พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2484
7 100px ดร.บุญ อินทรัมพรรย์ พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2496
อธิบดีกรมประมง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
8 100px ดร.บุญ อินทรัมพรรย์ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2504
9   ดร.ปรีดา กรรณสูต 10 สิงหาคม พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2514
10 100px นายสันต์ บัณฑุกูล พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2518
11 100px นายทวนไทย บำราศอรินทร์พ่าย พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519
12 100px ดร.เชิดชาย อมาตยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 30 กันยายน พ.ศ. 2521
13 100px นาวาโท ดร.สว่าง เจริญผล ร.น. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
14 100px ดร.วนิช วารีกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 18 เมษายน พ.ศ. 2532
15 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 19 เมษายน พ.ศ. 2532 8 มิถุนายน พ.ศ. 2540
16 100px นายธำมรงค์ ประกอบบุญ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 27 ตุลาคม พ.ศ. 2545
17 100px ดร.สิทธิ บุณยรัตผลิน 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
18 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2550
19 100px นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2554
20
(1)
100px ดร.วิมล จันทรโรทัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2556
21 100px นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2557
22 100px นายจุมพล สงวนสิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
20
(2)
100px ดร.วิมล จันทรโรทัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 19 เมษายน พ.ศ. 2559
23 100px ดร.อดิศร พรหมเทพ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข