ร.น.

ย่อมาจาก ราชนาวี เป็นคำลงท้าย ใช้ประกอบชื่อ และยศทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือไทย ที่มีย

ร.น. ย่อมาจาก ราชนาวี เป็นคำลงท้าย ใช้ประกอบชื่อ และยศทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือไทย ที่มียศตั้งแต่ เรือตรี ขึ้นไป (เว้นแต่การเขียนในราชการภายในกองทัพเรือ) เพื่อให้แตกต่าง และไม่ให้สับสนกับยศทหารสังกัดกองทัพอากาศไทย

การใช้งาน ให้ใช้ ร.น. ต่อท้ายนามสกุลเมื่อใช้ยศเป็นคำย่อไปภายนอกกองทัพเรือ แต่เป็นภายในหน่วยสังกัดกระทรวงกลาโหม เช่น นาวาตรี หม่อมหลวง ประพันธ์ สนิทวงศ์ ใช้คำย่อว่า น.ต. ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ ร.น. เปรียบเทียบกับ นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ หรือ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ

แต่ในกรณีที่ใช้ภายในกองทัพเรือ แม้จะใช้ยศเป็นคำย่อ ก็ไม่ต้องลงท้าย ร.น. อนึ่ง ในกรณีใช้ในราชการภายนอกกระทรวงกลาโหม ต้องเขียนยศเป็นคำเต็มเสมอ และในกรณีที่เขียนยศเป็นคำเต็มทุกกรณีไม่ต้องลงท้าย ร.น.

ตัวอย่างการใช้ ใช้ภายในกองทัพเรือ น.ต.ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์, พล.ร.อ.ประชุม เครือวัลย์ ใช้ภายนอกกองทัพเรือ แต่เป็นภายในกระทรวงกลาโหม น.ต.ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ ร.น., พล.ร.อ.ประชุม เครือวัลย์ ร.น. ใช้ภายนอกกระทรวงกลาโหม นาวาตรี หม่อมหลวง ประพันธ์ สนิทวงศ์, พลเรือเอก ประชุม เครือวัลย์

ยศทหารเรือ
(ไทย)
อักษรย่อ
(ไทย)
ยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
ยศทหารอากาศ
(ไทย)
อักษรย่อ
(ไทย)
ยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
จอมพลเรือ Admiral of the Fleet - จอมพลอากาศ Marshal of the Royal Thai Air Force -
พลเรือเอก พล.ร.อ. (ชื่อ) ร.น. Admiral ADM พลอากาศเอก พล.อ.อ. Air Chief Marshal ACM
พลเรือโท พล.ร.ท. (ชื่อ) ร.น. Vice Admiral VADM พลอากาศโท พล.อ.ท. Air Marshal AM
พลเรือตรี พล.ร.ต. (ชื่อ) ร.น. Rear Admiral RADM พลอากาศตรี พล.อ.ต. Air Vice Marshal AVM
นาวาเอก (พิเศษ) น.อ. (ชื่อ) ร.น. Senior Captain CAPT นาวาอากาศเอก (พิเศษ) น.อ.พิเศษ Senior Group Captain Gp.Capt.
นาวาเอก น.อ. (ชื่อ) ร.น. Captain CAPT นาวาอากาศเอก น.อ. Group Captain Gp.Capt.
นาวาโท น.ท. (ชื่อ) ร.น. Commander CDR นาวาอากาศโท น.ท. Wing Commander Wg.Cdr.
นาวาตรี น.ต. (ชื่อ) ร.น. Lieutenant Commander LCDR นาวาอากาศตรี น.ต. Squadron Leader Sqn.Ldr.
เรือเอก ร.อ. (ชื่อ) ร.น. Lieutenant LT เรืออากาศเอก ร.อ. Flight Lieutenant Flt.Lt.
เรือโท ร.ท. (ชื่อ) ร.น. Lieutenant Junior Grade LTJG เรืออากาศโท ร.ท. Flying Officer Flg.Off.
เรือตรี ร.ต. (ชื่อ) ร.น. Sub Lieutenant SUB LT เรืออากาศตรี ร.ต. Pilot Officer Plt.Off.
พันจ่าเอก พ.จ.อ. Chief Petty Officer 1st Class CPO1 พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. Flight Sergeant 1st Class FS1
พันจ่าโท พ.จ.ท. Chief Petty Officer 2nd Class CPO2 พันจ่าอากาศโท พ.อ.ท. Flight Sergeant 2nd Class FS2
พันจ่าตรี พ.จ.ต. Chief Petty Officer 3rd Class CPO3 พันจ่าอากาศตรี พ.อ.ต. Flight Sergeant 3rd Class FS3
จ่าเอก จ.อ. Petty Officer 1st Class PO1 จ่าอากาศเอก จ.อ. Sergeant Sgt.
จ่าโท จ.ท. Petty Officer 2nd Class PO2 จ่าอากาศโท จ.ท. Corporal Cpl.
จ่าตรี จ.ต. Petty Officer 3rd Class PO3 จ่าอากาศตรี จ.ต. Leading Aircraft man LAC
พลทหาร พลฯ Seaman - พลทหาร พลฯ Airman Amn.

ดูเพิ่ม

แก้