รายชื่อแหล่งมรดกโลกในโอเชียเนีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

มรดกโลก คือสถานที่ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) คัดเลือกเพื่อแสดงว่าสถานที่นั้นมีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ รายชื่อด้านล่างคือรายชื่อแหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในโอเชียเนีย ชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อจากศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม[1]

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  ออสเตรเลีย
20 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ธรรมชาติ 12 แห่ง, ผสม 4 แห่ง
  นิวซีแลนด์
3 แห่ง
ธรรมชาติ 2 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  สหรัฐ
(ส่วนที่อยู่ในทวีปโอเชียเนีย)
2 แห่ง
ธรรมชาติ 1 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
  ปาปัวนิวกินี
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
  หมู่เกาะมาร์แชลล์ วัฒนธรรม 1 แห่ง
  ฟีจี วัฒนธรรม 1 แห่ง
  ไมโครนีเซีย วัฒนธรรม 1 แห่ง
  วานูอาตู วัฒนธรรม 1 แห่ง
  หมู่เกาะโซโลมอน ธรรมชาติ 1 แห่ง
  คิริบาส ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ปาเลา ผสม 2 แห่ง
  ชิลี
(ส่วนที่อยู่ในทวีปโอเชียเนีย)
วัฒนธรรม 1 แห่ง
  สหราชอาณาจักร
(ส่วนที่อยู่ในทวีปโอเชียเนีย)
ธรรมชาติ 1 แห่ง
  ฝรั่งเศส
(ส่วนที่อยู่ในทวีปโอเชียเนีย)
ธรรมชาติ 1 แห่ง


 คิริบาสแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
พื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะฟีนิกซ์ Phoenix Islands Protected Area   ธรรมชาติ:

(vii) (ix)

2553 (2010)

 ชิลี (ส่วนที่อยู่ในเขตโอเชียเนีย)แก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อุทยานแห่งชาติราปานูอี Rapa Nui National Park   วัฒนธรรม:

(i) (iii) (v)

2538 (1995)

 นิวซีแลนด์แก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
เตวาฮีโปอูนามู ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของนิวซีแลนด์ Te Wahipounamu – South West New Zealand   ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2533 (1990)
อุทยานแห่งชาติตองการิโร Tongariro National Park   ผสม:

(vi) (vii) (viii)

2533 (1990)
หมู่เกาะในเขตกึ่งแอนตาร์กติกของนิวซีแลนด์ New Zealand Sub-Antarctic Islands   ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2541 (1998)

 ปาปัวนิวกินีแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
แหล่งเกษตรกรรมเริ่มแรกแห่งคุก Kuk Early Agricultural Site   วัฒนธรรม:

(iii) (iv)

2551 (2008)

 ปาเลาแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
ทะเลสาบน้ำเค็มทางตอนใต้ของหมู่เกาะร็อก Rock Islands Southern Lagoon   ผสม:

(iii) (v) (vii) (ix) (x)

2555 (2012)

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในเขตโอเชียเนีย)แก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
ทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนิวแคลิโดเนีย : ความหลากหลายของชีวิตในแนวปะการังและระบบนิเวศที่เกี่ยวเนื่อง Lagoons of New Caledonia: Reef Diversity and Associated Ecosystems   ธรรมชาติ:

(vii) (ix) (x)

2551 (2008)

 ฟีจีแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
เมืองท่าประวัติศาสตร์เลวูกา Levuka Historical Port Town   วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2556 (2013)

 ไมโครนีเซียแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
นันมาดอล : ศูนย์กลางพิธีการแห่งไมโครนีเซียตะวันออก Nan Madol: Ceremonial Centre of Eastern Micronesia   วัฒนธรรม:

(i) (iii) (iv) (vi)

2559 (2016)

 วานูอาตูแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อาณาจักรของรอย มาตา Chief Roi Mata’s Domain   วัฒนธรรม:

(iii) (v) (vi)

2551 (2008)

 สหรัฐ (ส่วนที่อยู่ในเขตโอเชียเนีย)แก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
อุทยานแห่งชาติฮาวายวอลเคโนส์ Hawaii Volcanoes National Park   ธรรมชาติ:

(viii)

2530 (1987)
ปาปาฮาเนาโมกูวาเกยา Papahānaumokuākea   ผสม:

(iii) (vi) (viii) (ix) (x)

2553 (2010)

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในเขตโอเชียเนีย)แก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
เกาะเฮนเดอร์สัน Henderson Island   ธรรมชาติ:

(vii) (x)

2531 (1988) เกาะนี้เป็นอะทอลล์ (เกาะปะการัง) ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก สภาพนิเวศวิทยาบนเกาะแทบจะไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ และเนื่องด้วยเป็นเกาะโดดเดี่ยวจึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการที่แตกต่างจากที่อื่น มีพืชประจำถิ่นอยู่สิบชนิด และสัตว์ประจำถิ่นอยู่สี่ชนิด[2]

 หมู่เกาะโซโลมอนแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
เรนเนลล์ตะวันออก East Rennell   ธรรมชาติ:

(ix)

2541 (1998)

 หมู่เกาะมาร์แชลล์แก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
แหล่งทดสอบนิวเคลียร์บนเกาะปะการังวงแหวนบิกีนี Bikini Atoll Nuclear Test Site   วัฒนธรรม:

(iv) (vi)

2553 (2010)

 ออสเตรเลียแก้ไข

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
เกรตแบร์ริเออร์รีฟ Great Barrier Reef   ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2524 (1981)
อุทยานแห่งชาติคาคาดู Kakadu National Park   ผสม:

(i) (vi) (vii) (ix) (x)

2524 (1981)
ภูมิภาคทะเลสาบวิลแลนดรา Willandra Lakes Region   ผสม:

(iii) (viii)

2524 (1981)
กลุ่มเกาะลอร์ดฮาว Lord Howe Island Group   ธรรมชาติ:

(vii) (x)

2525 (1982)
พื้นที่ธรรมชาติสันโดษแทสเมเนีย Tasmanian Wilderness   ผสม:

(iii) (iv) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)

2525 (1982)
ป่าฝนกอนด์วานาของออสเตรเลีย Gondwana Rainforests of Australia   ธรรมชาติ:

(viii) (ix) (x)

2529 (1986)
อุทยานแห่งชาติอูลูรู-กาตาจูตา Uluru-Kata Tjuta National Park   ผสม:

(v) (vi) (vii) (viii)

2530 (1987)
เขตร้อนชื้นของควีนส์แลนด์ Wet Tropics of Queensland   ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2531 (1988)
อ่าวชาร์ก รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย Shark Bay, Western Australia   ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2534 (1991)
เกาะเฟรเซอร์ Fraser Island   ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix)

2535 (1992)
แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของออสเตรเลีย (ริเวอร์สลี / แนราโคร์ต) Australian Fossil Mammal Sites (Riversleigh / Naracoorte)   ธรรมชาติ:

(viii) (ix)

2537 (1994)
เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ Heard and McDonald Islands   ธรรมชาติ:

(viii) (ix)

2540 (1997)
เกาะมักควอรี Macquarie Island   ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2540 (1997)
บลูเมาน์เทนส์และพื้นที่โดยรอบ Greater Blue Mountains Area   ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2543 (2000)
อุทยานแห่งชาติปูร์นูลูลู Purnululu National Park   ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2546 (2003)
อาคารแสดงนิทรรศการหลวงและสวนคาร์ลตัน Royal Exhibition Building and Carlton Gardens   วัฒนธรรม:

(ii)

2547 (2004)
โรงอุปรากรซิดนีย์ Sydney Opera House   วัฒนธรรม:

(i)

2550 (2007)
นิคมนักโทษในออสเตรเลีย Australian Convict Sites   วัฒนธรรม:

(iv) (vi)

2553 (2010)
ชายฝั่งนิงกาลู Ningaloo Coast   ธรรมชาติ:

(vii) (x)

2554 (2011)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมบูดิจบิม Budj Bim Cultural Landscape   วัฒนธรรม:

(iii) (v)

2562 (2019)

แผนที่แสดงตำแหน่งแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม
  2. เกาะเฮนเดอร์สัน, UNESCO, สืบค้นเมื่อ 2009-07-28

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข