รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดปราจีนบุรี

พระอารามหลวงในจังหวัดปราจีนบุรีแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดปราจีนบุรีแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกบินทร์บุรีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

   วัดโปร่งพัฒนาราม ตำบลวังท่าช้าง

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอนาดีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านสร้างแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายในอำเภอบ้านสร้างแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอประจันตคามแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีมหาโพธิแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีมโหสถแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข