วัดบางเตย

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดบางเตย เป็นวัดพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ในซอยนวมินทร์ 60 (วัดบางเตย) ถนนนวมินทร์ (สุขาภิบาล 1) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านบึงกุ่ม โพธิ์แก้ว และนวมินทร์ เป็นวัดที่ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายด้าน เช่น การบวชปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และงานบริการชุมชนทางด้านต่าง ๆ ทางศาสนา เป็นต้น ที่วัดมีเสาหงส์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2475

วัดบางเตย
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบางเตย
ที่ตั้งซอยนวมินทร์ 60 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูพัฒนการโกวิท (เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดบางเตย ปรากฏหลักฐานว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2371 (ต้นรัชกาลที่ 3) เมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนได้เข้ามาอยู่อาศัย และมีการตั้งวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และปฏิบัติตามหลักศาสนา ดังปรากฏมีหลักฐานเป็น อุโบสถ (หลังเก่า) ทรงจีน ก่ออิฐถือปูน เสาไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้อง สี่เหลี่ยม มีขนาดเล็กจุคนได้ประมาณ 30 คน ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าอาวาสไปตามช่วงเวลา และวัดก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเป็นศูนย์กลางของชุมชนทางศาสนานับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
 • หลวงปู่ท้วม
 • พระป๋อ
 • พระนิ่ม
 • พระเพิ่ม
 • พระชม
 • พระเอม
 • พระไสว
 • พระครูธรรมกิจวรคุณ (ฟู ปุญฺญกังโข)
 • พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธิ์ (สกล ปภสฺสโร) พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๕๗
 • พระครูพัฒนการโกวิท (เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม) พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน

ศาสนาสถานในวัด

แก้
 • พระอุโบสถ มีขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร ลักษณะทรงไทยประยุกต์สมัยพระเจ้าปราสาททอง สร้างเมือ พ.ศ. 2512
 • ศาลาการเปรียญ
 • ฌาปนสถาน/ศาลาคู่ฌาปนสถาน
 • อาคารหอปริยัติ
 • หอระฆัง
 • ศาลาท่าน้ำ
 • เสาหงส์

กิจกรรมสำคัญในวัด

แก้
 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน
 • โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)
 • โรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ (เด็กก่อนวัยเรียน)
 • ฌาปนสงเคราะห์

อ้างอิง

แก้

กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1. กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2525, หน้า 93-94.