วัดสระมรกต

วัดในจังหวัดปราจีนบุรี

วัดสระมรกต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา

วัดสระมรกต
แผนที่
ที่ตั้งตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสระมรกตตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร ภายในวัดมีกลุ่มโบราณสถานสระมรกต ซึ่งชื่อตามสระน้ำขนาดใหญ่ เรียกตามภาษาปากชาวบ้านว่า สระมรกต กำหนดอายุราว พ.ศ. 1400-1800 ประกอบไปด้วย สระมรกต สระบัว ศาสนสถานประจำโรงพยาบาล และร่องรอยของสถูปเก่า พระพุทธบาทคู่ ที่ปรากฎอยู่ในกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้ มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลก อายุเฉลี่ยราวพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นรอยพระพุทธบาทที่เป็นรอยสลักในหินศิลาแลงธรรมชาติ กลางฝ่าพระพุทธบาทแต่ละข้างเป็นรูปธรรมจักร ระหว่างพระพุทธบาทปรากฏรูปเครื่องหมายสวัสดิกะ มีหลุมตรงกลาง สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักเสาฉัตร[1] ภายหลังเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นจึงได้ตั้งชื่อตามโบราณสถานนี้

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 4.5 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 2 หลัง วิหารกว้าง 12.5 เมตร ยาว 13 เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 13.5 เมตร ยาว 23.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "รอยพระพุทธบาท'สระมรกต' ..สมหวังดั่งอัศจรรย์". เดลินิวส์.
  2. "วัดสระมรกต". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.