วัดท่าเรือ (จังหวัดปราจีนบุรี)

วัดในจังหวัดปราจีนบุรี

วัดท่าเรือ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ปัจจุบัน พระอธิการมงคล เขมงฺกโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดท่าเรือ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดท่าเรือ, วัดท่าเรือล่างเจริญผล
ที่ตั้งตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการมงคล เขมงฺกโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดท่าเรือ หรือป้ายวัดเขียนว่า วัดท่าเรือล่างเจริญผล ตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2471 ที่ตั้งวัดแต่เดิมเป็นที่สาธารณะ ต่อมานายหลงกับนางสมเกียรติ เป็นผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินประมาณ 16 ไร่ เพื่อสร้างวัด โดยได้ชักชวนชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด มีนายอัน ทวียศ นางสวาสดิ์ นายน้อย นายตี่ เป็นผู้นำในการก่อสร้าง ในสมัยปัจจุบันมีนายเหมือน ธรรมวงษา นายล้อม ขยันงาน และนายเชิด ภักดีได้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาวัด วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2482 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544[2]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระสมุห์สุชาติ ฐานวโร
  • พระอธิการมงคล เขมงฺกโร

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดท่าเรือ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดท่าเรือ". พระสังฆาธิการ.