รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2495

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2495


เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
ใกล้เกลือกินเกลือ (2495)
ขุนช้างขุนแผน ตอน ปีศาจนางวันทองอาละวาด (2495) ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2495
ขุนศึก (2495) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: ทวีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรานน้อย นำแสดงโดย: ชูชาติ คุ้มภัย, ฟูจิตร์ นากบุญ ฉายวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2495
ขุนโจรใจเพ็ชร์ (2495) นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุญณานนท์ ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2495
ไข่มุกดำ (2495) ผู้สร้าง: บริษัทประชาช่าง แผนกภาพยนตร์ ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
ค่าน้ำนม (2495) นำแสดงโดย: จำรัส สุวคนธ์ ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495
ฆ่าชู้แม่ (2495) นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2495
จอมใจโจรสาว (2495) นำแสดงโดย: ลัดดา ปรีดานันท์, ประชุม จันทิมา, ชลอ ไตรตรองศร, อัมพร ประทีปเสน, อุศมาน ศรแดง, ฉันท์ สมิตเวช ฉายวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2495
เจดีย์หัก (2495) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้กำกับ: เปี่ยม ทองปรีชา นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, เฉลิม บุณยเกียรติ, สมพร ยิ่งวัฒนา, สมถวิล มุกดาประกร, รัชนี ไชยเสวต ฉายวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
เจ้าจอมหม่อมห้าม (2495)
เจ้าชู้แสนกล (2495) ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
เจ้าสาวจอมเสือ (2495) ฉายวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2495
ชั่วนิรันดร (2495) ฉายวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
ชายสามโบสถ์ (2495) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุญณานนท์ ฉายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
ชีวิตละครเร่ (2495) ผู้กำกับ: พรานบูรพ์ ฉายวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
เชลยบาป (2495) ฉายวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2495
ซากผีดิบ (2495) นำแสดงโดย: บุญเกตุ เสงี่ยมงาม, สุมิตรา เมรุดิษฐ์, สุวัฒน์ ณ ไพบูลย์ ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2495
แดนอิทธิพล (2495) นำแสดงโดย: ชอบ เหล่าประเสริฐ, นวลศรี เทพพิพิธ ฉายวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2495
ถิ่นคาวเลือด (2495) ผู้สร้าง: บริรักษ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เอิบ กันตะถาวร ฉายวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495
ทุ่งนเรศวร (2495)
นักบินจอมกวน (2495) ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
นางนาคพระโขนง (2495)
บึงสามพัน (2495) ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2495
ปงแสนทอง (2495) นำแสดงโดย: อาคม วัฒนมงคล, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2495
เป็นชายต้องสู้ (2495) ฉายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
พระเจ้ากรุงธนบุรี (2495) บทประพันธ์: หลวงวิจิตรวาทการ ผู้สร้าง: บริษัทบันเทิงไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชื้อ อินทรทูต นำแสดงโดย: ถนอม อัครเศรณี, สวลี ผกาพันธุ์, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, ปทุม ประทีปเสน ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2495
พรานโลกีย์ (2495) ฉายวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2495
พี่ชาย (2495)
ไพรทมิฬ (2495) นำแสดงโดย: โชติ สโมสร, สุมิตรา เมรุดิษฐ์, ชอบ จวงจันทร์ ฉายวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ "พระประสูติกาลของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ" (2495)
มวยวันตำรวจ (2495)
มารสวาท (2495) นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน ฉายวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2495
มาริยานางในเกาะนรก (2495) นำแสดงโดย: พระยาจินดาจักรรัตน์, หลุย คีรีวัตร์, พระยาสุรพันธ์เสนีย์, พระยาศราภัยพิพัฒน์ ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495
เมียแก้วเมียขวัญ (2495) นำแสดงโดย: เมืองเริง ปัทมินทร์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, จุมพล ปัทมินทร์ ฉายวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2495
ยางน่อง (2495) ฉายวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
รอยมัจจุราช (2495) ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
รามเกียรติ์ไทย ตอน สิ้นแสงไอยสูรย์ (2495) ฉายวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
ริษยาอาฆาต (2495) ฉายวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2495
แรงอาฆาต (2495) นำแสดงโดย: ชาลี อินทรวิจิตร ฉายวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
ฤกษ์โจร (2495) นำแสดงโดย: จงรักษ์ ชีพเปนสุข, สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร, จินตนา มุกดาประกร ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2495
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2495)
ลูกผู้ชาย (2495) บทประพันธ์: มนัส จรรยงค์ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, สาลี สมคะเน, รำเพย ณ นคร ฉายวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
ลูกฝาแฝด (2495)
ลูกสาว (2495) ฉายวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2495
เลือดกรรมกร (2495) นำแสดงโดย: อาคม วัฒนมงคล, นภาพร ช่วงชัชวาลย์, ลักขณา จารุเหติ ฉายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
เลือดทรยศ (ขุนโจรใจเพ็ชร ภาคจบ) (2495) นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุญณานนท์, สุมลนัส ตู้จินดา ฉายวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
ล่าทรชน (2495) นำแสดงโดย: เมืองเริง ปัทมินทร์, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2495
วิญญาณปาฏิหาริย์ (2495) ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2495
เวรสวาท (2495) นำแสดงโดย: ปรีชา บุณยเกียรติ, พรรณี สำเร็จประสงค์, เฉลิม บุณยเกียรติ ฉายวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
สามล้อประจันบาน (2495) นำแสดงโดย: จุมพล ปัทมินทร์, เสน่ห์ โกมารชุน
สามเกลอถ่ายหนัง (2495) ผู้สร้าง: พระนครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สามชาย นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์, สมถวิล มุกดาประกร, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495
สาวเกาะสมุย (2495) ผู้สร้าง: สนั่นศิลปภาพยนตร์ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, รุตม์ สุวรรณรักษ์, วิโรจน์ สายวัฒนะ ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2495
สิงห์ข้ามดง (2495)
สิงห์ทมิฬ (2495) ผู้สร้าง: กรุงไทยภาพยนตร์
สุภาพบุรุษทมิฬ (2495) นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, จำรูญ หนวดจิ๋ม ฉายวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2495
เสมาทองคำ (2495) นำแสดงโดย: สุชิน เทวะผลิน, สุนิภา รัตนกุล ฉายวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2495
หญิงงามเมือง (2495) นำแสดงโดย: จุมพล ปัทมินทร์, เมืองเริง ปัทมินทร์, รัญจวน สุขสมบูรณ์ ฉายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
หญิงร้ายชายชั่ว (2495) ผู้สร้าง: กรุงไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, สุรชาติ ไตรโภค ฉายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495
หนี้กรรม (2495) ผู้สร้าง: เลิศภาพยนตร์ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2495
ห้าชีวิต (2495) นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2495
อภินิหารอาจารย์ทอง (2495) ฉายวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495
อยุธยาแห่งความหลัง (2495) นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, ทัต เอกทัต, พิม พวงนาค, สุนัน สุทธิสุข ฉายวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
อาหรับเที่ยงคืน (2495)
อ้ายมือมาร (2495) ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495

อ้างอิง แก้