ลูกสาว หมายถึงผู้สืบทอดพันธุกรรมที่เป็นมนุษย์ผู้หญิงหรือสัตว์เพศเมีย สำหรับคนจีนแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบลูกสาวสักเท่าใดนัก เนื่องจากพอโตขึ้นและแต่งงานออกไป ก็จะเป็นคนของสกุลอื่น แต่กับคนไทย จะรักลูกสาวมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่ทำการเกษตร เพราะคนไทยผู้ชายมักเป็นฝ่ายที่แต่งงานแล้วมาอยู่กับทางฝ่ายหญิง ก็จะเป็นแรงงานมาช่วยงานทางฝ่ายหญิง

Doddy4GenerationsAug1931A.jpg

ดูเพิ่มแก้ไข