รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2494


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2494

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กฤษดาอภินิหาร (2494) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, จมื่นมานิตย์นเรศ, อบ บุญติด, อารีย์ โทนะวนิก ฉายวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2494
เก๋งดำ (2494) ฉายวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
ข่าวทหารไทยในยุทธภูมิเกาหลี (2494)
คู่ปรับ (2494) ฉายวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
ชั่วโมงมรณะ (2494) ฉายวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2494
ดอยราง (2494) ฉายวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2494
ดิน ดาว เดือน (2494) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้สร้าง: บูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรานบูรพ์ นำแสดงโดย: ลินยู สงวนมณี, จุมพล กาญจนินทุ, หม่อมหลวงโกมล ปราโมช, พรชัย เปรมประสิทธิ์, โชติ สโมสร ฉายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2494
เดชกุมภีร์ (2494) ฉายวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2494
เดนมนุษย์ (2494) ผู้สร้าง: เลิศศิลป์ภาพยนตร์ ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ตุ๊กตาจ๋า (2494) บทประพันธ์: รัตน์ เปสตันยี ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ธร ประทีบเสน ฉายวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2494
โตนงาช้าง (2494) บทประพันธ์: ส.บุญเสนอ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สอางค์ ทิพย์ทัศน์, ประชุม จุลละภมร, เทพ อักษรอินทร์, หม่อมหลวงชูเกียรติ นิลรัตน์ ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ทาสทรมาน (2494) นำแสดงโดย: สมชาย สามิภักดิ์, ลินดา ชนม์เกษม ฉายวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2494
ทุ่งน้ำตา (2494) นำแสดงโดย: สุชิน เทวะผลิน, เสน่ห์ โกมารชุน ฉายวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494
ทุ่งสาลี (2494) ฉายวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
ธารรักในลับแล (2494) ฉายวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2494
น้ำตาโจร (2494) ฉายวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494
ไผ่ดำ (2494) ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2494
ฝนสั่งฟ้า (2494) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้กำกับ: พันธ์จันทร์ นำแสดงโดย: สงวน รัตนทัศนีย์, เจริญ แสงสุวรรณ, สาลี สมคะเน, พรรณี พิมพ์เนียม, เสถียร ธรรมเจริญ ฉายวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2494
พี่ชาย (2494) ผู้สร้าง: ลูกไทยภาพยนตร์ (16 ม.ม.) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จำรูญ หนวดจิ๋ม ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2494
เพียงดวงใจ (2494) ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2494
เมื่อนเรศวรกู้ชาติ (2494) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้สร้าง: ดุสิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมหลวงโกมล ปราโมช นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, จิตรา นาคน้อย, จุมพล กาญจนินทุ, หม่อมหลวงโกมล ปราโมช ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2494
แม่เสือสาว (2494) ผู้กำกับ: ประสิทธิ์ ทรัพย์สุนทร นำแสดงโดย: เติม โมรากุล, วารุณี นาคะนาวี, ตั๋ง เดชพันธ์, เสนีย์ อุษณีศานต์, อัมพร มหาสินานนท์ ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ม่วยสิ่น (2494) ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ (16 ม.ม.) ผู้กำกับ: หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: พูนศักดิ์ กิ่งมณี, บุศรัตน์ เกษสมัย, ดาวเนตร ดุริยชีวิน, เอมอร เมสเสน, พระดรุณรักษา ฉายวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
รอยแค้น (2494) บทประพันธ์: ส.อาจสาลี ผู้สร้าง: สุโขทัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หลวงภรตกรรมโกศล นำแสดงโดย: ศักดา จิตรอรุณ, อำภาศรี หุตะจิตร, สมพงษ์ วงศ์รักไทย ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2494
รักทรหด (2494)
รักในเรือนทาส (2494)
ร้อยพิศวาส (2494) บทประพันธ์: ธิดา บุนนาค นำแสดงโดย: ธิดา บุนนาค, ชูชัย พระขรรค์ชัย ฉายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ลูกสาวพระอาทิตย์ (2494) นำแสดงโดย: มนัส สุขสถิต, วิไล บัวสอน ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
เลือดรักเลือดแค้น (2494) ผู้สร้าง: นครภาพยนตร์ ฉายวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494
เลือดล้างแค้น (2494) ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิน นำแสดงโดย: สุรชาติ ไตรโภค, นวลทิพย์ นิลประพันธ์, เสถียร ธรรมเจริญ ฉายวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2494
เลือดสุพรรณ (2494)
ล่าโจร (2494)
ล้างแค้น (2494)
วิมานทราย (2494) ผู้สร้าง: สหศิลปภาพยนตร์ (16 ม.ม.) นำแสดงโดย: อาภรณ์ จันทรฉาย, ชัยสิทธิ์ สุดคนึง, อดิเรก จันทรเรือง ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2494
ศาลเสือแค้น (2494)
ศึกกระทุ่มราย (2494)
ศึกแสนปม (2494)
สกุนตลา (2494)
สะใภ้ทาส (2494)
สามปอยหลวง (2494)
สามเกลอตามนาง (2494)
สาวน้ำเค็ม (2494)
สำเภาล่ม (2494)
สีชัง (2494)
สุภาพบุรุษจากอเวจี (2494)
เสือดำ (2494)
เสือทุ่ง (2494)
เสือผาด (2494)
เสือสังเวียน (2494)
หนีเมีย (2494)
เหล็กล้างแค้น (2494) ผู้สร้าง: เพลินจิตต์ภาพยนตร์ ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2494
อวสานเสือใบ (2494)
อาหรับเที่ยงคืน (2494)
เอื้องฟ้า (2494) นำแสดงโดย: ชูชัย พระขรรค์ชัย, วรรณรัตน์ วรัญญู ฉายวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2494

อ้างอิง

แก้