รายชื่อธงในสหภาพโซเวียต

ตารางเบื้องล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับธงต่างๆ ที่ใช้อยู่ในสหภาพโซเวียตอย่างสังเขป

ธงชาติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงชาติสหภาพโซเวียต
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2466 - 2498 ธงชาติผืนแรก ธงพื้นสีแดงเกลี้ยง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวไขว้สีทอง และดาวแดงขอบทอง.[1]
  พ.ศ. 2498 - 2523 ธงชาติผืนที่2 ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยแก้ให้ด้ามค้อนยาวขึ้นและเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเคียวใหม่
  พ.ศ. 2523 - 2534 ธงชาติผืนที่3 ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ ผืนที่2 โดยแก้ให้พื้นสีแดงในธงสว่างขึ้นกว่าธงเดิม

ธงตำแหน่งราชการแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปค้อนเคียวไขว้สีทอง และดาวแดงขอบทอง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียต สัดส่วน 1:1
  ธงประจำตำแหน่งบัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติโซเวียต ธงพื้นสีแดง กลางธงมีภาพตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียต สัดส่วน 2:3 (ประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปฏิวัติโซเวียตโดยตำแหน่ง)

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงชัย (Victory Banner) ประจำกองพลทหารปืนเล็กยาวที่ 150 เป็นธงชัยที่ถูกปักไว้เหนืออาคารสภาไรช์สตาก (Reichstag) เมื่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียตตีกรุงเบอร์ลินแตกใน พ.ศ. 2488
  พ.ศ. 2463 - 2534 ธงประจำกองทัพบกโซเวียต ธงแดงมีรูปดาวแดงขอบทอง
  ธงประจำกองทัพอากาศโซเวียต
  ธงประจำกรมการบินพลเรือนโซเวียต
  พ.ศ. 2466 - 2478 ธงนาวีสหภาพโซเวียต
 
 
พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2534 รูปดาวแดงและค้อนเคียวสีแดง เบื้องล่างของธงเป็นแถบสีฟ้า
  พ.ศ. 2467 - 2478 ธงฉานกองทัพเรือสหภาพโซเวียต พื้นธงฉาน ตรงกลางธงมีวงกลมสีขาวภายในค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาวแดง
  พ.ศ. 2478 - 2535 ธงพื้นแดงมีรูปดาวขอบสีขาวและค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาว
  ธงประจำเหล่าทหารพลร่มโซเวียต (Airborne Troops) ธงพื้นสีฟ้า มีแถบตามยาวสีเขียววางพาด กลางธงมีดาวแดงวางซ้อนตราเครื่องหมายเหล่าทหารพลร่ม.
  ธงประจำกรมขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีแถบตามยาวสีเหลืองวางพาด กลางธงมีตราเครื่องหมายเหล่ากรมจรวดเพื่อยุทธศาสตร์

ธงกองกำลังกึ่งทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2478 ธงเรือช่วยรบ ธงพื้นสีน้ำเงินมุมบนธงมีธงรัฐนาวี
 
 
พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2534
  พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2478 ธงนาวีกองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง ธงพื้นสีเขียวมุมบนธงมีธงรัฐนาวี
 
 
พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2534
  พ.ศ. 2486 - 2534 ธงประจำกองกำลังภายใน (Interior Force of Soviet) ธงพื้นสีน้ำตาลเลือดหมู มุมบนธง มีธงนาวีวาง

ธงในอดีตแก้ไข

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ธงชาติโซเวียตแบบแรกสุด (ธงแบบทดลอง) ธงพื้นสีแดง สัดส่วน1:4 มีรูปค้อนเคียวสีแดงกับอักษรย่อCCCPสีเหลือง วางเยื้องไปทางคันธง
  กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ธงชาติโซเวียตแบบแรกสุด (ธงต้นแบบ) ธงพื้นสีแดง สัดส่วน1:2 ตรงกลางธงมีตราแผ่นดินของสหภาพโซเวียต
  พ.ศ. 2461 - 2470 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทอง ในกรอบสีแดงขอบทองที่มุมบนด้านคันธง
 

 
พ.ศ. 2468 - 2497 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทอง
  พ.ศ. 2497 - 2534 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ธงชาติสหภาพโซเวียต มีแถบสีฟ้าตามแนวตั้งที่ด้านคันธง

ธงราชการทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2461 - 2466 ธงทหารของกองทัพแดง ธงพื้นแดง มีอักษรเต็มสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีขาวหรือทอง
  พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2463 ธงนาวีโซเวียตรัสเซีย แบบที่1 ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติโซเวียตรัสเซีย พ.ศ. 2461 - 2470 แต่จะมีความแตกต่างที่รายละเอียดของธงเพียงเล็กน้อย
  พ.ศ. 2463 - 2466 ธงนาวีโซเวียตรัสเซีย แบบที่2 ธงพื้นสีแดง ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว2แฉก กลางธงมีรูปดาวขอบสีขาวและค้อนเคียวสีขาวอยู่ภายในดาวซ้อนบนสมอเรือสีน้ำเงิน
  พ.ศ. 2461 - 2466 ธงเรือพิทักษ์ชายแดน โซเวียตรัสเซีย ธงแดงมีอักษรย่อ "RSFSR" เขียนด้วยอักษรซีรีลลิกสีทอง ในกรอบสีแดงขอบทองที่มุมบนด้านคันธง ที่ปลายธงมีอักษรย่อของกรมพิทักษ์ชายแดนเขียนเป็นอักษรซีรีลลิกสีทอง

ดูเพิ่มแก้ไข

  1. http://constitution.garant.ru/DOC_8003.htm 1936 Constitution of the USSR