รายชื่อธงในประเทศเกาหลี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายการต่อไปนี้เป็นบรรดาธงซึ่งใช้ในประเทศ'จักรวรรดิเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และ สาธารณรัฐเกาหลี

ธงรวม

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 ธงรวมเกาหลี พื้นธงเป็นสีขาว ที่กลางธงเป็นรูปแผนที่คาบสมุทรเกาหลีสีฟ้า

ธงชาติ

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงชาติเกาหลีเหนือ และ ธงชาติเกาหลีใต้
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 ธงชาติสาธารณรัฐเกาหลี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว กลางธงมีรูปวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงิน ตามตำแหน่งมุมธงแต่ละมุมมีรูปขีดสามเส้นรูปแบบต่างๆ รวม 4 แบบ ธงนี้มีชื่อเฉพาะว่า "แทกึกกี"
  ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นนอกสีน้ำเงิน พื้นในเป็นแถบสีแดงมีขอบสีขาว สัดส่วนแถบธงตามแนวตั้งมีความกว้างเป็น 6:2:17:2:6 ในพื้นสีแดงนั้นมีดาวแดงบนวงกลมพื้นขาว
ธงในอดีต
  ค.ศ. 1392 ธงประจำราชวงศ์โครยอ
 
 
  ค.ศ. 1856 ธงประจำราชวงศ์โชซ็อน
  ค.ศ. 1876
 
 
 
ค.ศ. 1882 - 1910 ธงชาติสมัยจักรวรรดิเกาหลี (ราชวงศ์โชซ็อน)
(ตีพิมพ์ในหนังสือธงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา Flags of Maritime Nations เมื่อ ค.ศ. 1882), Lower is in the 1944 United States postage stamp series.  
ธงแทกึกกีรุ่นแรก ลักษณะของวงกลมแทกึกที่ปรากฏในธงนี้ ต่างจากที่ปรากฏในธงชาติสาธารณรัฐเกาหลีปัจจุบัน เครื่องหมายขีดตามคัมภีร์อี้จิงที่ปรากฏบนมุมธงแต่ละมุมนั้น ยังไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจนและแน่นอน จนกว่าจะมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1948 อันเป็นปีก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี.
 
 
ค.ศ. 1882 - 1907 ธงพระอิสริยยศสมเด็จพระจักรพรรดิ
  ค.ศ. 1897 - 1910
 

ธงของรัฐบาล (เกาหลีใต้)

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1967 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี Two Phoenix taking golden Hibiscus syriacus under their wings.
ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี Golden Hibiscus syriacus inlaid in symbolic Hibiscus syriacus insignia
ธงของรัฐบาล
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 ธงสัญลักษณ์ของรัฐบาล Symbolic Hibiscus syriacus insignia, inlaid with the word 정부, or the National Government.

ธงทหาร

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
ราชวงศ์โชซ็อน
  ธงราชนาวีโชซ็อน
กองทัพประชาชนเกาหลี
  ? - present ธงประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด ลักษณะเดียวกับธงชาติ ประกอบตราแผ่นดินของเกาหลีเหนือที่เบื้องซ้าย
  ? - present ธงประจำกองทัพบกประชาชน ลักษณะเดียวกับธงชาติ กลางธงมีตราราชการของกองทัพประชาชนเกาหลี
  ? - present ธงประจำกองทัพอากาศประชาชน
  ? - present ธงประจำกองทัพเรือประชาชน
 
 
? - present ธงประจำกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์
 
 
? - present ธงประจำกองกำลังปฏิบัติการพิเศษ ธงพื้นสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพประชาชนประกอบกลุ่มดาวหมีใหญ่.
  ? - present ธงประจำกองทัพแดงพิทักษ์กรรมกร-ชาวนา
กองทัพสาธารณรัฐเกาหลี
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 ธงประจำกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราราชการกระทรวงกลาโหม.
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1946 ธงกองทัพบก ธงพื้นสีขาว ครึ่งล่างสีน้ำเงิน กลางธงมีตราราชการกองทัพบก
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 ธงฉานกองทัพเรือ ธงพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นพื้นสีขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในมีตรากองทัพเรือ ซึ่งเป็นภาพวงกลมแทกึกสีแดง-น้ำเงินซ้อนทับรูปสมอเรือไขว้
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1951 ธงนาวิกโยธิน ลักษณะเดียวกันกับธงนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา กลางธงมีตราราชการนาวิกโยธิน.
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 ธงกองทัพอากาศ

ธงกีฬา

แก้
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง ชื่อธง คำอธิบาย
เกาหลีเหนือ
ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 คณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีเหนือ
คณะกรรมการพาราลิมปิกเกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้
ตั้งแต่ ค.ศ. 1948 คณะกรรมการโอลิมปิกเกาหลีใต้
คณะกรรมการพาราลิมปิกเกาหลีใต้

ดูเพิ่ม

แก้