รางวัลคาร์ล

รางวัลคาร์ล (Internationaler Karlspreis zu Aachen ย่อว่า Karlspreis หรือ International Charlemagne Prize of the city of Aachen ในภาษาอังกฤษ) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล ที่เสนอความคิดเห็นที่ดีในการสร้างสันติและการพัฒนาทวีปยุโรป

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข