เกลาส์ โยฮานิส

นักการเมืองโรมาเนีย

เกลาส์ เวร์เนร์ โยฮานิส (โรมาเนีย: Klaus Werner Iohannis) เป็นประธานาธิบดีแห่งโรมาเนียคนปัจจุบัน เขาเป็นผู้นำพรรคเสรีนิยมแห่งชาติใน พ.ศ. 2557 หลังจากทำหน้าที่ผู้นำฟอรัมประชาธิปไตยของชาวเยอรมันในโรมาเนียระหว่าง พ.ศ. 2544–2556 โยฮานิสเคยเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์และผู้ตรวจการโรงเรียนก่อนหันมาทำงานการเมืองเต็มเวลา

เกลาส์ โยฮานิส