รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน

สำหรับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร ดูที่ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน หรือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน เป็นระบบขนส่งทางรางประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้ขนส่งผู้โดยสารไปยังท่าอากาศยานข้างเคียง ซึ่งให้บริการคนละประเภทกับรถโดยสารประจำทางเชื่อมท่าอากาศยาน

รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน เป็นที่นิยมมากในประเทศแถบทวีปยุโรป ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในทวีปเอเชียบางส่วน ข้อได้เปรียบคือ เป็นระบบขนส่งที่มีมลพิษน้อย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

รายชื่อรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข