ยศทหารทาจิกิสถาน

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพทาจิกิสถาน โครงสร้างลำดับชั้นยศ ได้รับได้รับอิทธิพลแบบธรรมเนียมทหารจากสหภาพโซเวียต

สัญญาบัตรแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Солорон นายพัน Сардорон นายร้อย Саркардагон นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
กองทัพบก                        
อักษรซีริลลิก Генерал аpмии Генерал-полковник Генерал-лейтенант Генерал-майор Полковник Подполковник Майор Капитан Ст. лейтенант Лейтенант Мл. лейтенант
คำแปล พลเอกแห่งกองทัพ พลเอก พลโท พลตรี พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ) ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
กองทัพอากาศ ไม่มีการแต่งตั้ง                    
คำเรียก General-Polkovnik General-Leytenant General-Mayor Polkovnik Podpolkovnik Mayor Kapitan Leytenanti kalon Leytenant Leytenanti khurd
คำแปล พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก (พิเศษ) เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี

ประทวนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพทาจิกิสถาน