มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นเดือนที่ 6 ของปี พ.ศ. 2555 วันแรกของเดือนเป็นวันศุกร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันเสาร์