หวังเต๊ะ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

หวังเต๊ะ มีชื่อจริงคือ หวังดี นิมา ศิลปินเพลงพื้นบ้านชาวไทย

หวังเต๊ะ

หวังเต๊ะในช่วงบั้นปลายชีวิต
เกิด2 มีนาคม พ.ศ. 2468
จังหวัดปทุมธานี ประเทศสยาม
เสียชีวิต26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (87 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สาเหตุเสียชีวิตมะเร็งตับ
การศึกษา[1]
มีชื่อเสียงจากเผยแผ่ลำตัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นวงกว้าง
คู่สมรสประยูร ยมเยี่ยม (หย่า)
ศรีนวล ขำอาจ (2508 - 2555)
บุตรนวลจันทร์ นิมา (ตุ่ม)
ประพาส นิมา (ต๋อย)
วิทยา นิมา (ตู๋)
ต่อต้าน นิมา (ต่อ)
นิรามัย นิมา (ปุ๊ก)
รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2531
อาชีพทางดนตรี
แนวเพลงลำตัด
เครื่องดนตรีร้อง
ช่วงปีพ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2554

ประวัติ

แก้

เกิดเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2468 ที่จังหวัดปทุมธานี เป็นชาวมุสลิม ที่มีความเชี่ยวชาญเพลงลำตัดเป็นพิเศษ ได้ตั้งคณะลำตัดชื่อ “คณะหวังเต๊ะ” รับงานแสดงมานานกว่า 60 ปี จนชื่อ หวังเต๊ะ กลายเป็นสัญลักษณ์ของลำตัด เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์และสืบทอดการแสดงพื้นบ้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง ท่านมีความสามารถมีปฏิภาณไหวพริบ มีคารมคมคาย สามารถด้นกลอนสดและแต่งคำร้องได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจะเน้นในด้านสุนทรียภาพ ความไพเราะงดงามทางภาษา ท่านใช้ความสามารถและศิลปะการแสดงประกอบสัมมาชีพอย่างซื่อสัตย์มาโดยตลอด ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ถ่ายทอด เผยแพร่ศิลปะการแสดงลำตัดแก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการสืบสานมรดกไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป หวังเต๊ะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2531

ในบั้นปลายชีวิต ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จนกระทั่งถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ก็ถึงแก่กรรม สิริอายุได้ 87 ปี[2][3]

ผลงานภาพยนตร์

แก้
 • เสือภูพาน (2512)
 • ไอ้หนุ่มบ้านนา (2514)
 • ไกรทอง (2528)

ผลงานละครโทรทัศน์

แก้
 • ละอองเทศ (2534) ช่อง 9
 • ละครเร่ (2535) ช่อง 7
 • ดาวกลางดง (2542) ช่อง 7
 • สุรพล (คนจริง) สมบัติเจริญ (2541) ช่อง 3
 • แม่นาค (2542) (ช่อง 7) รับเชิญ
 • รอยไถ (2545) (ช่อง 7)
 • รักข้ามคลอง (2546) (ช่อง 7)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. เช้านี้...ที่หมอชิต, รายการโทรทัศน์: ช่อง 7 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 2. “หวังเต๊ะ”ลำตัดชื่อดังอาการทรุดปอดติดเชื้อ จากเดลินิวส์
 3. ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 74 เล่ม 110 ตอนที่ 36 26 มีนาคม 2536http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/036V013/68.PDF