ภูพิงค์ สุจริตกุล

ภูพิงค์ สุจริตกุล เป็นนักสัตววิทยาชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนและเป็นผู้ค้นพบแมงกะพรุนชนิด Chironex indrasaksajiae

ครอบครัวแก้ไข

ภูพิงค์ สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็นบุตรของนายจำรูญ สุจริตกุล น้องชายนายโสรัจ สุจริตกุล อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ นางจิตราภรณ์ หาญหิรัญ น้องสาวนายสมชาย หาญหิรัญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[1] มีพี่น้องร่วมมารดา 3 คนคือ

  1. นายจำเริญ สุจริตกุล
  2. นายภูพิงค์ สุจริตกุล
  3. นางสาวจามรี สุจริตกุล

การศึกษาแก้ไข

นายภูพิงค์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสัตววิทยาและปริญญาโทด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science) ที่ University of Auckland, New Zealand[2] ก่อนที่จะย้ายไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาทางทะเล (Marine Biology) ที่ Griffith University, Australia

การงานแก้ไข

ภูพิงค์เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลทางด้านสมุทรศาสตร์ภายใต้ยูเนสโก (The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) โดยเป็นคณะทำงานภายใต้โครงการด้านแมงกะพรุนพิษในเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก[3] สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลออสเตรเลีย (Australian Marine Sciences Association: AMSA) ผู้แทนนักศึกษาปริญญาเอกแห่ง Australian River Institute, Griffith University [4]และรองประธานสมาคมนักเรียนไทยแห่ง Griffith University

เขาประสบอุบัติเหตุโดนแมงกะพรุนกล่องในสกุล Chironex ต่อยจนเกือบเสียชีวิต[5] เขาเป็นผู้ค้นพบ Chironex indrasaksajiae[6] ซึ่งได้ชื่อตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา เขาถูกวิจารณ์จากการตั้งชื่อชนิดแมงกะพรุนดังกล่าวว่าเป็นการเล่นพวก[2] เนื่องจากบิดาของเขาเป็นหลานของ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ผู้เป็นพระบิดาของ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา

เขายังเป็นผู้บริหารโรงแรมเชน โรงแรมในบริษัทสุจริตธำรง พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์[7]

อ้างอิงแก้ไข